U kunt de aanvraagwerkstromen gebruiken om catalogusitems en bronacties aan te vragen en om werkitems te voltooien of te annuleren.

Voor een werkitem is invoer of actie van de gebruiker nodig. Bijvoorbeeld een werkstroominteractie, goedkeuringsactie of antwoord op een aanvraag voor terugwinning.

U kunt deze werkstromen vinden in de weergave Werkstromen van de vRealize Orchestrator-client, in de submap Aanvragen van de bibliotheek met invoegtoepassingen.

Werkstroom

Beschrijving

Een werkitem annuleren

Hiermee annuleert u een actief werkitem. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een systeembeheerder bent.

Een werkitem voltooien

Hiermee voltooit u een werkitem op basis van invoer van de gebruiker.

Een catalogusitem aanvragen

Hiermee vraagt u een catalogusitem aan voor de gebruiker die de werkstroom gebruikt.

Als u een werkstroom nodig heeft om een samengestelde blueprint aan te vragen, gebruik dan de werkstroom Een catalogus aanvragen met een verzoek tot inrichten.

Een catalogusitem aanvragen namens een gebruiker

Hiermee verzendt u een aanvraag voor een catalogusitem namens een gebruiker. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken voor catalogusitems die gemachtigd zijn voor zowel u als de gebruiker namens wie u de aanvraag verzendt.

Een catalogus aanvragen met een verzoek tot inrichten

Hiermee vraagt u een samengestelde blueprint als een catalogusitem aan voor de gebruiker die de werkstroom gebruikt. Als u aangepaste invoer biedt bij de aanvraag, moet u de werkstroom aanpassen. Gebruik deze werkstroom voor samengestelde blueprints.

Een bronactie aanvragen

Hiermee vraagt u een bronactie voor een catalogusitem aan dat eigendom is van de gebruiker die de werkstroom gebruikt.

Een bronactie aanvragen namens een gebruiker

Hiermee verzendt u een aanvraag voor een bronactie namens een gebruiker. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken voor bronacties die gemachtigd zijn voor zowel u als de gebruiker namens wie u de aanvraag verzendt.

Een bronactie aanvragen met een aanvraagsjabloon

Hiermee vraagt u een bronactie aan die complexe parameters heeft. U kunt het beste de werkstroom dupliceren en vervolgens aanpassen voor de actie. U kunt de werkstroom gebruiken om complexe parameters of verborgen parameters door te geven die u niet op het aanvraagformulier wilt weergeven. Een belangrijke toepassing van deze werkstroom is het aanpassen van de actie IaaS virtueleal machine opnieuw configureren.

Wilt u een bewerking op een virtuele machine opnieuw configureren, dan moet u een kopie van de werkstroom maken en vervolgens het script aanpassen. Configureer de parameters die verschijnen in vRealize Orchestrator en stel de parameter Cafe.Shim.VirtualMachine.Reconfigure.Requestor in. Deze parameter wordt gebruikt voor logboekgebruik en mag niet leeg zijn. Zie het volgende voorbeeld.

var requestTemplate = vCACCAFERequestsHelper.getRequestForResourceAction(operation)

var jsonData = vCACCAFERequestsHelper.getResourceActionRequestData(requestTemplate);
var json = JSON.parse(jsonData);
//Change cpu example
json.cpu = 2;

//This is a property needed for the Reconfigure IaaS operation:
json["Cafe.Shim.VirtualMachine.Reconfigure.Requestor"] = 1;
vCACCAFERequestsHelper.setResourceActionRequestData(requestTemplate, JSON.stringify(json));

request = System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.request").requestResourceActionWithRequestTemplate(operation, requestTemplate);

Wacht op een catalogusitem-aanvraag

Wacht op voltooiing van een catalogusitem-aanvraag.

Wacht op een bronactie-aanvraag

Wacht op voltooiing van een bronactie-aanvraag.

Wacht op een werkitem

Wacht op voltooiing van een werkitem.