U kunt de infrastructuurbeheerwerkstromen gebruiken om basishandelingen te verrichten. U kunt het uitbreidbaarheidspakket gebruiken om vRealize Automation aan te passen met de mogelijkheid om vRealize Orchestrator-werkstromen op te roepen, hetzij als onderdeel van het inrichtproces of door aangepaste bedieningsmenu's te gebruiken.

U kunt de infrastructuurbeheerwerkstromen vinden in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client, in de submap Infrastructuurbeheer van de bibliotheek met invoegtoepassingen.

U kunt de infrastructuurbeheerwerkstromen gebruiken om virtueleal machines in te richten en om gewone maak-, lees-, bijwerk- en verwijderbewerkingen uit te voeren.

Tabel 1. Infrastructuurbeheer

Werkstroomnaam

Beschrijving

Statuswijziging van virtueleal machine afwachten

Hiermee wacht u op een wijziging in de status voor een set virtueleal machines. Als alle virtueleal machines de status Gelukt hebben, wordt een signaal gegeven en eindigt de werkstroom correct. Als een virtueleal machine de status Mislukt krijgt of niet bestaat, mislukt de werkstroom. U moet de status Gelukt of Mislukt invoeren door te selecteren uit de volgende opties:

 • Requested

 • AwaitingApproval

 • RegisterMachine

 • BuildingMachine

 • AddingDisks

 • MachineProvisioned

 • MachineActivated

 • InstallTools (alleen VMware)

 • On

 • Off

 • TurningOn

 • TurningOff

 • ShuttingDown

 • Suspending

 • Resetting

 • Rebooting

 • Expired

 • DeactivateMachine

 • UnprovisionMachine

 • Disposing

 • Finalized

Een IaaS-modelentiteit maken

Hiermee maakt u een entiteit die blijft bestaan voor een opgegeven vRealize Automation-model.

Een IaaS-modelentiteit verwijderen

Hiermee verwijdert u een opgegeven vRealize Automation-modelentiteit.

Een actie na inrichting oproepen (verouderd)

Gebruik de werkstroom Een bronactie aanvragen.

Een virtual machine inrichten vanaf een blueprint (verwijderd in vRealize Automation 7.0)

Vervangen door Een catalogusitem aanvragen of Een catalogusitem aanvragen met verzoek tot inrichten.

Een IaaS-entiteit lezen met een aangepast filter

Hiermee leest u een lijst met vRealize Automation-entiteiten met behulp van een aangepast filter. Als u geen filter opgeeft, worden alle entiteiten als resultaat geretourneerd.

Een IaaS-entiteit lezen met een systeemaanvraag

Hiermee leest u een lijst met vRealize Automation-entiteiten door OData-systeemfilters te gebruiken. De systeemfilters zijn van toepassing op de OData-URI-conventie.

Een IaaS-modelentiteit lezen

Hiermee leest u een vRealize Automation-modelentiteit via diens id.

Een IaaS-modelentiteit bijwerken

Hiermee werkt u een vRealize Automation-modelentiteit bij via diens id.

U kunt de werkstromen in de map Uitbreidbaarheid gebruiken om vRealize Automation aan te passen met de mogelijkheid om vRealize Orchestrator-werkstromen op te roepen, hetzij als onderdeel van het inrichtproces of door aangepaste bedieningsmenu's te gebruiken.

De submap bevat ook werkstromen voor het beheer van IaaS-aanmeldgegevens, -endpoints, -ondernemingsgroepen, -machinevoorvoegsels en andere entiteiten.

Tabel 2. Uitbreidbaarheid

Werkstroomnaam

Beschrijving

vCO-aanpassing installeren

Hiermee installeert u Orchestrator-aanpassingen, zoals aangepaste statuswijzigingswerkstromen en menubedieningswerkstromen.

vCO-aanpassing deïnstalleren

Hiermee verwijdert u Orchestrator-aanpassingen, zoals aangepaste statuswijzigingswerkstromen en menubedieningswerkstromen.

Reservering van een IaaS virtual machine wijzigen

Hiermee wijzigt u de kenmerken van een beheerde virtueleal machine, zoals reserveringen en bedrijfsgroepen.

Een IaaS virtual machine importeren (verouderd)

Gebruik Cloud Client. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

vCenter virtual machine importeren (verouderd)

Gebruik Cloud Client. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Registratie van virtueleal machine ongedaan maken (verwijderd in vRealize Automation 7.0)

Er is geen vervangende werkstroom.

Een menubediening toewijzen aan een blueprint en bijbehorende virtual machines (verouderd)

Voegt een menubediening toe of werkt hem bij op virtueleal machines.

Alternatieve niet-verouderde werkstromen zijn Bronacties toewijzen aan een recht en Een samengestelde blueprint importeren.

Een menubediening toewijzen aan virtual machines (verouderd)

Hiermee werkt u een vRealize Automation-modelentiteit bij via diens id.

Alternatieve niet-verouderde werkstromen zijn Bronacties toewijzen aan een recht en Een samengestelde blueprint importeren.

Een statuswijzigingwerkstroom toewijzen aan een blueprint en bijbehorende virtueleal machines (verouderd)

Vervangen door gebeurtenisbrokerabonnementen in vRealize Automation.

Een menubediening aanpassen (verwijderd in vRealize Automation 7.0)

Er is geen vervangende werkstroom.

Een menubediening verwijderen uit een blueprint en bijbehorende virtueleal machines (verwijderd in vRealize Automation 7.0)

Er is geen vervangende werkstroom.

Een statuswijzigingwerkstroom verwijderen uit een blueprint en de bijbehorende virtueleal machines

Hiermee verwijdert u een statuswijzigingwerkstroom uit een blueprint en de bijbehorende virtueleal machines.