De werkstroomcategorie Querybeheer bevat werkstromen waarmee u SNMP-query's kunt beheren.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > SNMP > Querybeheer in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een query aan een SNMP-apparaat toevoegen

Voegt een query aan een SNMP-apparaat toe.

Een SNMP-query kopiëren

Kopieert een SNMP-query van een apparaat naar een ander.

Een SNMP-query bewerken

Bewerkt een bestaande SNMP-query.

Een query van een SNMP-apparaat verwijderen

Verwijdert een SNMP-query van een apparaat.

Een SNMP-query uitvoeren

Voert een query op een SNMP-apparaat uit.