U kunt de verbindingen met vCenter Server-instanties configureren door vCenter Server-configuratiewerkstromen in de Orchestrator-client uit te voeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > vCenter > Configuratie in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een vCenter Server-instantie toevoegen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een vCenter Server-instantie toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Voer het IP-adres of de DNS-naam van de machine in waarop de vCenter Server-instantie is geïnstalleerd die u wilt toevoegen.
  Opmerking:

  De hostnaam die u invoert, is hoofdlettergevoelig.

 6. Behoud de standaardwaarde voor de poort: 443.
 7. Behoud de standaardlocatie van de SDK die u wilt gebruiken om verbinding met uw vCenter Server-instantie te maken.
 8. Kies of u de vCenter Server-instantie via Orchestrator wilt beheren, en klik op Volgende.
 9. Kies of u certificaatwaarschuwingen wilt negeren voor de vCenter Server-instanties die u wilt toevoegen.

  Als u ervoor kiest om certificaatwaarschuwingen te negeren, wordt het certificaat van de vCenter Server-instantie zonder bericht geaccepteerd en wordt het certificaat toegevoegd aan de vertrouwde store.

 10. Selecteer de methode die u wilt gebruiken om gebruikerstoegang op het vCenter Server-systeem te beheren.

  Optie

  Beschrijving

  Een unieke sessie delen

  Staat Orchestrator toe om slechts één verbinding met vCenter Server te maken.

  Voer in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord de verificatiegegevens voor Orchestrator in die u wilt gebruiken om de verbinding met de vCenter Serverhost te maken.

  De gebruiker die u selecteert, moet een geldige gebruiker zijn met privileges voor het beheren van vCenter Server-extensies en een set aangepaste privileges. Orchestrator gebruikt deze verificatiegegevens om de VirtualCenter Web-service te controleren, doorgaans om Orchestrator-systeemwerkstromen uit te voeren.

  Sessie per gebruiker

  Maakt een nieuwe sessie naar vCenter Server. Deze actie kan snel CPU, geheugen en bandbreedte gebruiken.

  Selecteer deze optie alleen als uw vCenter Server zich in een Active Directory-domein bevindt of als vCenter Server Single Sign-On is ingeschakeld.

  De gebruiker die u selecteert, moet een geldige gebruiker met rechten voor het beheer van vCenter Server-extensies zijn.

  Het gebruikersaccount dat u selecteert, wordt ook gebruikt door de beleidsengine om statistische en andere gegevens te verzamelen. Als de gebruiker die u selecteert, niet over voldoende rechten beschikt, krijgt de beleidsengine geen toegang tot de benodigde onderdelen van de vCenter Server-inventaris en kan deze niet de benodigde gegevens verzamelen.

 11. (Optioneel) Voer het gebruikersdomein in.

  U hoeft de gebruikersdomeinnaam alleen op te geven wanneer u ervoor kiest een gedeelde sessie te gebruiken.

  Opmerking:

  Vul dit tekstvak in als sessie per gebruiker is geselecteerd.

 12. (Optioneel) Voer de URL's voor de vSphere-opslagbeheerendpoints in.

  U kunt het PBM-endpoint (Policy-Based Management), het SMS-endpoint (Storage Monitoring Service) of beide configureren.

 13. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, worden de vCenter Server-instantie en alle bijbehorende vSphere-objecten weergegeven in de weergave Inventaris.