De werkstroomcategorie SNMP bevat werkstromen waarmee u algemene SNMP-aanvragen kunt uitvoeren zonder dat een query hoeft te maken.

U hebt toegang tot de werkstromen via Bibliotheek > SNMP in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

SNMP-waarden in bulk ophalen

Voert een GET BULK-query uit voor een SNMP-apparaat.

Volgende SNMP-waarde ophalen

Voert een GET NEXT-query uit voor een SNMP-apparaat.

SNMP-waarde ophalen

Voert een GET-query uit voor een SNMP-apparaat.

Een SNMP-trap verzenden

Verzend een SNMP-trap naar een opgegeven adres.

Op alle apparaten op een trap wachten

Wacht om een SNMP-trap te ontvangen van alle hosts die traps naar Orchestrator verzenden.

Op een SNMP-apparaat op een trap wachten

Wacht om een SNMP-trap te ontvangen van een opgegeven apparaat.