Met de Virtual SAN-werkstromen kunt u niet-SSD-schijven en -schijfgroepen in een Virtual SAN-cluster beheren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor netwerken via Bibliotheek > vCenter > Opslag > VSAN in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Schijven aan een schijfgroep toevoegen

Voegt niet-SSD-schijven toe aan een Virtual SAN-schijfgroep.

Schijven in schijfgroepen claimen

Claimt schijven voor gebruik door het Virtual SAN-systeem, maakt automatisch schijfgroepen en verdeelt de schijven vervolgens in bestaande schijfgroepen.

Een schijfgroep maken

Maakt een Virtual SAN-schijfgroep.

Lijst met hosts, schijfgroepen en schijven weergeven

Geeft lijst met alle hosts in een cluster, hun schijfgroepen en schijven, die worden gebruikt of in aanmerking komen voor gebruik door het Virtual SAN-systeem, weer.

Schijfgroepen verwijderen

Verwijdert Virtual SAN-schijfgroepen.

Schijven uit schijfgroepen verwijderen

Verwijdert niet-SSD-schijven uit Virtual SAN-schijfgroepen.