De werkstroomcategorie Computer bevat werkstromen die zijn gerelateerd aan Active Directory-computerbeheer.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > Microsoft > Active Directory > Computer.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een computer in een groep maken

Maakt een Active Directory-computer in een groep.

Een computer in een organisatie-eenheid maken

Maakt een Active Directory-computer in een organisatie-eenheid.

Een computer vernietigen

Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie.

Een computer vernietigen en de bijbehorende substructuur verwijderen

Verwijdert een computer van een Active Directory-instantie en alle objecten in de substructuur van de computer.

Een computer uitschakelen

Schakelt een computer van een Active Directory-instantie uit.

Een computer inschakelen

Schakelt een computer in een Active Directory-instantie in.