Met werkstromen voor energiehostbeheer kunt u een host opnieuw opstarten of afsluiten.

U hebt toegang tot de werkstromen voor energiehostbeheer via Bibliotheek > vCenter > Hostbeheer > Energie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Host opnieuw opstarten

Start een host opnieuw op. Als de Orchestrator-client direct met de host is verbonden, wordt bij de geretourneerde taak niet gemeld of deze is gelukt, maar in plaats daarvan wordt de verbinding met de host verbroken als de bewerking is gelukt.

Host afsluiten

Sluit een host af. Als de Orchestrator-client direct met de host is verbonden, wordt bij de geretourneerde taak niet gemeld of deze is gelukt, maar in plaats daarvan wordt de verbinding met de host verbroken als de bewerking is gelukt.