U kunt de werkstromen in de configuratie werkstroomcategorieën gebruiken om vRealize Automation-hosts te beheren.

vRealize Automation-hosts

U krijgt toegang tot deze werkstromen vanaf de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client in de Configuratie-subdirectory van de invoegtoepassingenbibliotheek.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een vRA-host toevoegen

Hiermee voegt u een vRealize Automation-host toe aan de invoegtoepassingeninventaris. Voor tenantbeheer en beheertaken kunt u de weergave Inventaris gebruiken om werkstromen uit te voeren op elke tenant. Als u de volledige functie van de invoegtoepassing wilt gebruiken voor een tenant, moet u voor elke tenant een speciale vRealize Automation-host maken.

Een vRA-host toevoegen met behulp van een onderdelenregister

Voegt een vRealize Automation-host toe aan de invoegtoepassingeninventaris met behulp van een verbinding per gebruikerssessie. U moet met de referentiegegevens van de vRealize Automation-systeembeheerder aangemeld zijn bij de Orchestrator-client.

Als u deze functie wilt gebruiken met een externe vRealize Orchestrator-server, moet u de Orchestrator-server registreren in het onderdelenregister van vRealize Automation.

Opmerking:

Als u een externe vRealize Orchestrator-server wilt registreren in het onderdelenregister, moet u Orchestrator configureren om vRealize Automation als verificatieprovider te gebruiken. Zie Installing and Configuring VMware vRealize Orchestrator voor meer informatie.

De IaaS-host van een vRA-host toevoegen

Voegt de IaaS-host van de geselecteerde vRealize Automation-host toe aan de invoegtoepassingeninventaris.

Een vRA-host verwijderen

Verwijdert een vRealize Automation-host uit de invoegtoepassingeninventaris.

Een vRA-host bijwerken

Werkt een vRealize Automation-host bij in de invoegtoepassingeninventaris.

Een vRA-host valideren

Valideert de vRealize Automation-host en de verbinding met deze host.

Opmerking:

Als uw vRealize Orchestrator-server is geregistreerd in het vRealize Automation-onderdelenregister, wordt automatisch een vRealize Automation-host met de naam Standaard toegevoegd. De host Standaard gebruikt een verbinding per gebruikerssessie met de standaardtenant. De ingesloten Orchestrator-server in de vRealize Automation-installatie is standaard geregistreerd in het vRealize Automation-onderdelenregister.

vRealize Automation-IaaS-hosts

U krijgt toegang tot deze werkstromen via de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client in de subdirectory Infrastructuurbeheer > Configuratie van de invoegtoepassingenbibliotheek.

De ingesloten vRealize Orchestrator-server in de vRealize Automation-installatie is standaard geregistreerd in het vRealize Automation-onderdelenregister.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een IaaS-host toevoegen

Voegt een vRealize Automation-IaaS-host toe aan de invoegtoepassingeninventaris. Deze werkstroom heeft dezelfde functies als IaaS-host van een vRA-host toevoegen, maar vereist geen vRealize Automation-host.

Een IaaS-host verwijderen

Verwijdert een vRealize Automation-IaaS-host uit de invoegtoepassingeninventaris.

Een IaaS-host bijwerken

Werkt een vRealize Automation-IaaS-host bij in de invoegtoepassingeninventaris.

Een IaaS-host valideren

Valideert de vRealize Automation-IaaS-host en de verbinding met deze host.