Met de werkstromen voor verplaatsen en migreren kunt u virtual machines migreren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor verplaatsen en migreren via Bibliotheek > vCenter > Beheer van virtual machines > Verplaatsen en migreren in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Meerdere virtual machines migreren met Storage vMotion

Gebruikt Storage vMotion om één virtual machine, een selectie van virtual machines of alle beschikbare virtual machines te migreren.

Meerdere virtual machines migreren met vMotion

Gebruikt vMotion, Storage vMotion, of zowel vMotion als Storage vMotion om één virtual machine, een selectie van virtual machines of alle beschikbare virtual machines te migreren.

Virtual machine met vMotion migreren

Migreert een virtual machine van de ene host naar de andere met behulp van de MigrateVM_Task-bewerking van de vSphere API.

Virtual machine naar een ander vCenter Server-systeem verplaatsen

Verplaatst een lijst met virtual machines naar een ander vCenter Server-systeem.

Meerdere virtual machines snel migreren

Onderbreekt de virtual machines als ze zijn ingeschakeld en migreert ze naar een andere host met dezelfde opslag.

Virtual machine snel migreren

Onderbreekt de virtual machine als deze is ingeschakeld en migreert deze naar een andere host met dezelfde opslag.

Schijven van virtual machine verplaatsen

Verplaatst schijven van een virtual machine naar een andere host of datastore terwijl de virtual machine is uitgeschakeld, met behulp van de RelocateVM_Task-bewerking van de vSphere API.