De Multi-Node-invoegtoepassing komt overeen met alle inventarissen van de verbonden vRealize Orchestrator-servers in de weergave Inventaris. Met de weergave Inventaris kunt u autorisatie-elementen toevoegen of werkstromen uitvoeren op externe Orchestrator-servers.

Als u de werkstromen wilt weergeven die beschikbaar zijn voor een object in de inventaris, gaat u naar Tools > Gebruikersvoorkeuren > Inventaris en schakelt u het selectievakje Contextmenu in inventaris gebruiken in. Nadat het selectievakje is ingeschakeld, worden alle beschikbare werkstromen voor het object weergegeven wanneer u op een object klikt in de inventaris voor Orchestrator.

De inventaris voor één externe server bestaat uit twee belangrijke onderdelen, de systeemobjecten en de invoegtoepassingsobjecten. Beide objecten zijn wrappers van de externe objecten in lokaal bruikbare typen:

Systeemobject

Systeemobjecten staan onder een groep op het hoogste niveau Systemgenoemd, en bestaan uit configuraties, pakketten, werkstromen, acties en gerelateerde mappen. Externe systeemobjecten hebben individuele wrappertypen.

Invoegtoepassingsobjecten

Invoegtoepassingsobjecten komen overeen met de inventarissen van alle invoegtoepassingen die aan de externe Orchestrator-server zijn gekoppeld. Externe invoegtoepassingsobjecten worden allemaal ingepakt in één lokaal type VCO:RemotePluginObject.