De werkstroomcategorie Configuratie bevat werkstromen waarmee u AMQP-brokers kunt beheren.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > AMQP > Configuratie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een broker toevoegen

Voegt een AMQP-broker toe.

Een broker verwijderen

Verwijdert een AMQP-broker.

Een abonnement verwijderen

Verwijdert een AMQP-berichtabonnement.

Abonneren op wachtrijen

Maakt een nieuw abonnementelement.

Een broker bijwerken

Werkt brokereigenschappen bij.

Een broker valideren

Valideert een broker door te proberen een verbinding te starten.