U kunt de JavaScript-voorbeelden knippen, plakken en bewerken of deze gebruiken als voorbeelden om u te helpen bij het ontwikkelen van uw eigen scripts voor algemene vRealize Automation-taken.

Voor meer informatie over scriptverwerking in vRealize Orchestrator raadpleegt u Ontwikkelen met VMware vRealize Orchestrator.

Een geavanceerde vRealize Automation-serviceblueprint maken

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Stelt de vRealize Orchestrator-werkstroom in die wordt gebruikt om de serviceblueprint te bouwen.

 2. Genereert de inhoud voor de serviceblueprint gebaseerd op de werkstroom.

 3. Maakt de serviceblueprintentiteit.

 4. Publiceert de serviceblueprint.

Tabel 1. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCACCAFE:VCACHost

//ID of the workflow used to create the service blueprint
var workflowId = "44e42047-2fa0-4e4a-ba0c-12086540b28b";

var name = "MyBlueprint"
var description = "Blueprint description";
var workflowClient = host.createAdvancedDesignerClient().getAdvancedDesignerWorkflowService();

//Generate a service blueprint based on the workflow ID
var blueprint = workflowClient.generateServiceBlueprintByWorkflowId(workflowId);
blueprint.setTenant(host.tenant);
blueprint.setName(name);
blueprint.setDescription(description);


//Create the service blueprint
var blueprintService = host.createAdvancedDesignerClient().getAdvancedDesignerServiceBlueprintService();
var uri = blueprintService.createServiceBlueprint(host.tenant , blueprint);

//Publish the service blueprint
var createdBlueprint = blueprintService.getServiceBlueprintByUri(uri);
blueprintService.updateServiceBlueprintStatus(host.tenant, createdBlueprint.getId(), vCACCAFEDesignerPublishStatus.PUBLISHED);

Een vRealize Automation-goedkeuringsbeleid maken

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Haalt het goedkeuringsbeleidstype op.

 2. Stelt de gebruiker en groep in waarvan goedkeuring is vereist.

 3. Stelt de goedkeuringsniveaus in.

 4. Definieert de goedkeuringsfase voor inrichting.

 5. Definieert de goedkeuringsfase na inrichting.

 6. Definieert de specificaties van het goedkeuringsbeleid zoals naam, beschrijving en type.

 7. Maakt het goedkeuringsbeleid.

 8. Publiceert het goedkeuringsbeleid. Zodra het goedkeuringsbeleid is gepubliceerd, wordt dit alleen-lezen.

Tabel 2. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCACCAFE:VCACHost

// Get the type of approval policy by ID 
var typeService = host.createApprovalClient().getApprovalApprovalPolicyTypeService();
var type = typeService.getApprovalPolicyType("com.vmware.cafe.catalog.request");

// Set the user and group required to complete the approval
var user = new vCACCAFEApprovalPrincipal();
user.setValue("user@domain.com");
user.setType(vCACCAFEApprovalPrincipalType.USER);

var group = new vCACCAFEApprovalPrincipal();
group.setValue("group@domain.com");
group.setType(vCACCAFEApprovalPrincipalType.GROUP);

// Set the level of the approval
var level = new vCACCAFEApprovalLevel();
level.setName("IT Approval Level");
level.setDescription("IT Approval Level description");
level.setApprovalMode(vCACCAFEApprovalMode.ALL);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(level, "getApprovers", user);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(level, "getApprovers", group);
level.setLevelNumber(1);

// Set pre-provisioning phase type and the phase of the approval
var phase1Type = new vCACCAFEApprovalPhaseType();
phase1Type.setId("com.vmware.cafe.catalog.request.pre");
phase1Type.setName("Pre-Provisioning type");
phase1Type.setDescription("Pre-Provisioning type description");
phase1Type.setPhaseOrder(1);

var phase1 = new vCACCAFEPhase();
phase1.setName("Pre-Provisioning");
phase1.setDescription("Pre provisioning phase");
phase1.setPhasetype(phase1Type);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(phase1, "getLevels", level);

// Set post-provisioning phase type and the phase of the approval
var phase2Type = new vCACCAFEApprovalPhaseType();
phase2Type.setId("com.vmware.cafe.catalog.request.post");
phase2Type.setName("Post-Provisioning type");
phase2Type.setDescription("Post-Provisioning type description");
phase2Type.setPhaseOrder(1);

var phase2 = new vCACCAFEPhase();
phase2.setName("Post-Provisioning");
phase2.setDescription("Post provisioning phase");
phase2.setPhasetype(phase2Type);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(phase2, "getLevels", level);

// Create the approval policy specifications
var spec = new vCACCAFEApprovalPolicy();
spec.setName("New Policy");
spec.setDescription("New Policy description");
spec.setPolicyType(type);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(spec, "getPhases", phase1);
System.getModule("com.vmware.library.vcaccafe.util").addElementToList(spec, "getPhases", phase2);

// Create the approval policy
var approvalPolicyService = host.createApprovalClient().getApprovalApprovalPolicyService();
var approvalPolicy = approvalPolicyService.createPolicy(spec);

// Publish the approval policy 
approvalPolicy.setState(vCACCAFEApprovalPolicyState.PUBLISHED);
approvalPolicy = approvalPolicyService.update(approvalPolicy);
System.log("New approval policy id: " + approvalPolicy.getId());