Met de werkstromen voor het klonen van tools kunt u aanpassingsinformatie over het besturingssysteem van de virtual machine, informatie die is vereist voor het bijwerken van een virtueel apparaat, enzovoort verkrijgen.

U hebt toegang tot de werkstromen voor het klonen van tools via Bibliotheek > vCenter > Beheer van virtual machines > Klonen > Tools in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een virtuele ethernetkaart verkrijgen om het netwerk te wijzigen

Retourneert een nieuwe ethernetkaart om een virtueel apparaat bij te werken. Bevat alleen de apparaatsleutel van het opgegeven virtuele apparaat en het nieuwe netwerk.

Linux-aanpassing ophalen

Retourneert de voorbereiding van de Linux-aanpassing.

Meerdere apparaatwijzigingen voor virtuele ethernetkaart ophalen

Retourneert een array van VirtualDeviceConfigSpec-objecten voor toevoeg- en verwijderbewerkingen op VirtualEthernetCard-objecten.

Overzicht met NIC-instellingen ophalen

Retourneert het overzicht met instellingen voor een virtuele netwerkkaart met behulp van VimAdapterMapping.

Windows-aanpassingen voor Sysprep met verificatiegegevens verkrijgen

Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces, met verificatiegegevens. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.

Windows-aanpassingen voor Sysprep met Unattended.txt verkrijgen

Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces met behulp van het bestand Unattended.txt. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.

Windows-aanpassingen voor Sysprep verkrijgen

Retourneert aanpassingsinformatie over het Microsoft Sysprep-proces. Werkstromen voor het klonen van virtual Windows-machines gebruiken deze werkstroom.