Met de werkstromen voor datastore en bestanden kunt u een lijst met bestanden verwijderen, ongebruikte bestanden in een datastore vinden, enzovoort.

U hebt toegang tot de werkstromen voor de datastore en bestanden via Bibliotheek > vCenter > Datastore en bestanden in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Alle bestanden verwijderen

Verwijdert een lijst met bestanden.

Alle ongebruikte datastorebestanden verwijderen

Doorzoekt alle datastores in de vCenter Server-omgeving en verwijdert alle ongebruikte bestanden.

Ongebruikte datastorebestanden exporteren

Doorzoekt alle datastores en maakt een XML-descriptorbestand met een overzicht van alle ongebruikte bestanden.

Ongebruikte bestanden in datastores vinden

Zoekt in de vCenter Server-omgeving naar alle ongebruikte bestanden voor schijven(*.vmdk), virtual machines (*.vmx) en sjablonen (*.vmtx) die niet zijn gekoppeld aan vCenter Server-instanties die zijn geregistreerd bij Orchestrator.

Alle configuratie-, sjabloon- en schijfbestanden van virtual machines ophalen

Maakt een lijst met alle descriptorbestanden van de virtual machine en een lijst met alle schijfbestanden van de virtual machine, voor alle datastores.

Alle datastorebestanden registreren in logboeken

Maakt een logbestand voor elk configuratiebestand van een virtual machine en elk bestand van een virtual machine dat in alle datastores wordt gevonden.

Ongebruikte datastorebestanden registreren in logboeken

Zoekt in de vCenter Server-omgeving naar ongebruikte bestanden die zijn geregistreerd op virtual machines en exporteert een logboek van de bestanden in een tekstbestand.

Bestand uploaden naar datastore

Uploadt een bestand naar een bestaande map in een specifieke datastore. Het geüploade bestand overschrijft elk bestaand bestand met dezelfde naam in dezelfde doelmap.