U kunt de JavaScript-voorbeelden knippen, plakken en bewerken om scripts te schrijven voor CRUD vRealize Automation-taken.

Voor meer informatie over scriptverwerking in vRealize Orchestrator raadpleegt u Ontwikkelen met VMware vRealize Orchestrator.

Een vRealize Automation-modelentiteit maken

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Definieert de modelnaam en de naam van de entiteitset.

 2. Definieert de eigenschappen van het hostvoorvoegsel.

 3. Slaat de hostvoorvoegselentiteit op.

 4. Definieert de eigenschappen van de inrichtingsgroep.

 5. Definieert de inrichtingsgroep als een koppeling.

 6. Slaat de inrichtingsgroepentiteit op door deze te koppelen aan het hostnaamvoorvoegsel.

Tabel 1. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCAC:VcacHost

var modelName = 'ManagementModelEntities.svc';
var entitySetName = 'HostNamePrefixes';
var links = null;
var headers = null;
//Create properties for prefix entity
var prefixInputProperties = {
   MachinePrefix:'test-prefix',
   NextMachineNo:1,
   MachineNumberLength:3
};
//Save the prefix
var prefixEntity = vCACEntityManager
  .createModelEntity(host.id, modelName, entitySetName, prefixInputProperties, links, headers);
entitySetName = 'ProvisioningGroups';
//Create properties for the provisioning group entity
inputProperties = {
   GroupName:'TestGroupName',
   GroupDescription:'This group was generated with a vCO workflow',
   AdministratorEmail:'test@test.com',
   AdContainer:'AD',
   IsTestGroup:false,
   Flags:2,
   GroupType:1};
//Add a reference to the newly created prefix entity
links = {
 HostNamePrefix:prefixEntity
};
//Save the provisioning group
var entity = vCACEntityManager.createModelEntity(host.id, modelName, entitySetName, inputProperties, links, headers);

Een vRealize Automation-modelentiteit bijwerken

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Haalt de host-id op van de opgegeven entiteit.

 2. Haalt de modelnaam op van de opgegeven entiteit.

 3. Haalt de naam van de entiteitset op van de opgegeven entiteit.

 4. Haalt de entiteits-id op van de opgegeven entiteit.

 5. Definieert een set eigenschappen die zal worden bijgewerkt.

 6. Start de actie die verantwoordelijk is voor het bijwerken van de entiteit.

Tabel 2. Invoervariabelen

Variabele

Type

entity

vCAC:Entity

updatedDescription

String

var hostId = entity.hostId;
var modelName = entity.modelName;
var entitySetName = entity.entitySetName;
var entityIdString = entity.keyString;
var links = null;
var headers = null;
var updateProperties = new Properties();
updateProperties.put("UserNameDescription", updatedDescription);
//Update the user description
System.getModule("com.vmware.library.vcac")
  .updateVCACEntity(hostId, modelName, entitySetName, entityIdString, updateProperties, links, headers);

Een vRealize Automation-modelentiteit lezen

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Definieert de modelnaam en de naam van de entiteitset.

 2. Definieert de blueprint-id met een eigenschapsobject.

 3. Leest de entiteit.

Tabel 3. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCAC:VcacHost

blueprintID

String

var modelName = 'ManagementModelEntities.svc';
var entitySetName = 'VirtualMachineTemplates';
var links = null;
var headers = null;
//Create properties for the prefix entity
var blueprintId = {
  VirtualMachineTemplateID:blueprintId,
};
//Read the blueprint
var entity = vCACEntityManager
  .readModelEntity(host.id, modelName, entitySetName, blueprintId, headers);

Een vRealize Automationmodelentiteit verwijderen

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Haalt de host-id op van de opgegeven entiteit.

 2. Haalt de modelnaam op van de opgegeven entiteit.

 3. Haalt de naam van de entiteitset op van de opgegeven entiteit.

 4. Haalt de entiteits-id op van de opgegeven entiteit.

 5. Start de actie die verantwoordelijk is voor het verwijderen van de entiteit.

Tabel 4. Invoervariabelen

Variabele

Type

entity

vCAC:Entity

var hostId = entity.hostId;
var modelName = entity.modelName;
var entitySetName = entity.entitySetName;
var entityKeyString = entity.keyString;
var headers = null;
//Delete the entity
System.getModule("com.vmware.library.vcac")
  .deleteVCACEntity(hostId, modelName, entitySetName, entityKeyString, headers);

Een vRealize Automation-entiteit lezen op aangepast filter

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Definieert de modelnaam en de naam van de entiteitset.

 2. Definieert de eigenschappen waarmee de entiteiten worden gefilterd.

 3. Leest een lijst met entiteiten.

Tabel 5. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCAC:VcacHost

templateName

String

var modelName = 'ManagementModelEntities.svc';
var entitySetName = 'VirtualMachineTemplates';
var headers = null;
//Create properties for prefix entity
var properties = {
   VirtualMachineTemplateName:templateName,
};
//Read a list of entities
var entities = vCACEntityManager
  .readModelEntitiesByCustomFilter(host.id, modelName, entitySetName, properties, headers);

Een vRealize Automation-entiteit lezen op systeemquery

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Definieert de modelnaam en de naam van de entiteitset.

 2. Definieert de systeemquery's waarop de entiteiten worden gefilterd en selecteert de eerste tien resultaten van alle virtual machines, gefilterd op de machinestatus en onderdelenmarkering.

 3. Leest een lijst met entiteiten.

Tabel 6. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCAC:VcacHost

var modelName = 'ManagementModelEntities.svc';
var entitySetName = 'VirtualMachines';
var filter = "VirtualMachineState eq 'Off' and IsComponent eq true";
var orderBy = 'VirtualMachineName asc';
var top = 10; {
var skip = 0;,
var headers = null;
var select = null;
var entities = vCACEntityManager
  readModelEntitiesBySystemQuery(host.id, modelName, entitySetName, filter, orderBy, select, top, skip, headers);