U kunt de vCenter Server-invoegtoepassing gebruiken om meerdere vCenter Server-instanties te beheren. U kunt werkstromen maken die de API van de vCenter Server-invoegtoepassing gebruiken om taken in uw vCenter Server-omgeving te automatiseren.

De vCenter Server-invoegtoepassing verwijst de vCenter Server API naar het JavaScript dat u in werkstromen kunt gebruiken. De invoegtoepassing biedt ook acties die individuele vCenter Server-taken uitvoeren die u in werkstromen kunt opnemen.

De vCenter Server-invoegtoepassing biedt een bibliotheek met standaardwerkstromen die vCenter Server-bewerkingen automatiseren. U kunt bijvoorbeeld werkstromen uitvoeren die virtual machines maken, klonen, migreren of verwijderen.

De vCenter Server-invoegtoepassing omvat API's voor Policy-Based Management (PBM) en Storage Montoring Service (SMS) als scriptverwerkingsobjecten in de Orchestrator-script-API. Het beleid en de onderdelen van op opslagbeleid gebaseerd beheer worden weergegeven op het tabblad Inventaris in Orchestrator.