De werkstroomcategorie Gebruikersgroep bevat werkstromen die aan Active Directory-gebruikersgroepbeheer zijn gerelateerd.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > Microsoft > Active Directory > Gebruikersgroep.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Computers aan groepsleden toevoegen

Voegt een of meer computers als lid van een gebruikersgroep toe.

Groepen aan groepsleden toevoegen

Voegt een of meer gebruikersgroepen als lid aan een gebruikersgroep toe.

Gebruikers aan groepsleden toevoegen

Voegt een of meer gebruikers als lid van een gebruikersgroep toe.

Een gebruikersgroep in een groep maken

Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (groep).

Een gebruikersgroep in een groep maken en het kenmerk Groepsnaam (vóór Windows 2000) instellen

Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (organisatie-eenheid) en stelt het kenmerk Group name (pre-Windows 2000) in.

Een gebruikersgroep in een organisatie-eenheid maken

Maakt een gebruikersgroep in een bestaande container (organisatie-eenheid).

Een gebruikersgroep vernietigen

Verwijdert een gebruikersgroep van een Active Directory-instantie.

Computers van groepsleden verwijderen

Verwijdert een of meer computers uit een gebruikersgroep.

Groepen van groepsleden verwijderen

Verwijdert een of meer gebruikersgroepen uit een gebruikersgroep.

Gebruikers van groepsleden verwijderen

Verwijdert een of meer gebruikers uit een gebruikersgroep.