Met werkstromen voor netwerken kunt u een poortgroep aan een gedistribueerde virtuele switch toevoegen, een gedistribueerde virtuele switch met een poortgroep maken, enzovoort.

U hebt toegang tot de werkstromen voor netwerken via Bibliotheek > vCenter > Netwerken in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Poortgroep aan gedistribueerde virtuele switch toevoegen

Voegt een nieuwe gedistribueerde virtuele poortgroep toe aan een opgegeven gedistribueerde virtuele switch.

Hostsysteem aan een gedistribueerde virtuele switch koppelen

Voegt een host toe aan een gedistribueerde virtuele switch.

Gedistribueerde virtuele switch met poortgroep maken

Maakt een nieuwe gedistribueerde virtuele switch met een gedistribueerde virtuele poortgroep.