Met werkstromen voor het beheer van de hostmap kunt u een hostmap maken, verwijderen of hernoemen.

U kunt toegang krijgen tot de werkstromen voor het beheer van de hostmap via Bibliotheek > vCenter > Mapbeheer > Hostmap in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Hostmap maken

Maakt een hostmap.

Hostmap verwijderen

Verwijdert een hostmap en wacht tot de taak is voltooid.

Hostmap hernoemen

Wijzigt de naam van een hostmap en wacht tot de taak is voltooid.