Orchestrator bevat een verzameling van standaardinvoegtoepassingen. Elke invoegtoepassing stelt een externe product-API beschikbaar voor het Orchestrator-platform. Invoegtoepassingen bieden inventarisklassen, extra objecttypen voor de scriptengine, en publiceren meldingsgebeurtenissen vanuit het externe systeem. Elke invoegtoepassing biedt ook een bibliotheek met werkstromen voor het automatiseren van de typische gebruikssituaties van de geïntegreerde externe producten.

U kunt de lijst met de geïnstalleerde invoegtoepassingen bekijken op de pagina Invoegtoepassingen beheren in het Control Center. Voor de invoegtoepassingen die configuratie vereisen, zijn er aparte tabbladen in de interface.

Tabel 1. Invoegtoepassingen geïnstalleerd met Orchestrator

Plug-In

Doel

Configuration

vCenter Server

Biedt toegang tot de vCenter Server API, zodat u alle vCenter Server-objecten en -functies kunt integreren in de beheerprocessen die u automatiseert met Orchestrator.

Zie De vCenter Server-invoegtoepassing configureren.

Configuration

Biedt werkstromen voor het configureren van de Orchestrator-verificatie, databaseverbinding, SSL-certificaten, enzovoort.

Geen

Bibliotheek

Biedt werkstromen die fungeren als bouwstenen voor aanpassing en automatisering van clientprocessen. De werkstroombibliotheek bevat sjablonen voor levenscyclusbeheer, inrichting, noodherstel, back-ups zonder opnieuw opstarten en andere standaardprocessen voor systeembeheer. U kunt de sjablonen kopiëren en bewerken en aan uw behoeften aanpassen.

Geen

SQL

Levert de Java Database Connectivity API (JDBC), de industriestandaard voor database-onafhankelijke connectiviteit tussen de Java-programmeertaal en een groot aantal databases. De databases omvatten de SQL-databases en andere gegevensbronnen in tabelvorm, zoals spreadsheets of platte bestanden. De JDBC API biedt een API op oproepniveau voor databasetoegang via SQL vanuit werkstromen.

Geen

SSH

Levert een implementatie van het Secure Shell v2-protocol (SSH-2). Maakt externe opdracht- en bestandsoverdrachtsessies in werkstromen mogelijk met verificatie op basis van wachtwoorden en openbare sleutels. Ondersteunt interactieve verificatie via toetsenborden. Optioneel kan de SSH-invoegtoepassing direct bladeren in het externe bestandssysteem van de Orchestrator-clientinventaris bieden.

Zie De SSH-invoegtoepassing configureren.

XML

Een volledige Document Object Model XML-parser (DOM) die u in werkstromen kunt implementeren. U kunt ook de ECMAScript for XML-implementatie (E4X) in de Orchestrator JavaScript API gebruiken.

Geen

Mail

Maakt gebruik van Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) voor het verzenden van e-mail vanuit werkstromen.

Stel de standaardwaarden voor het EmailMessage -object in die u wilt gebruiken.

Zie De standaard SMTP-verbinding definiëren.

Net

Gebruikt de Jakarta Apache Commons Net Library. Biedt implementaties van de Telnet-, FTP-, POP3- en IMAP-protocollen. De POP3- en IMAP-protocollen worden gebruikt voor het lezen van e-mail. In combinatie met de Mail-invoegtoepassing biedt de Net-invoegtoepassing volledige verzend- en ontvangstmogelijkheden voor e-mail in werkstromen.

Geen

Workflow documentation

Biedt werkstromen waarmee u informatie in PDF-indeling kunt genereren over een werkstroom of werkstroomcategorie.

Geen

Enumeration

Levert veelgebruikte geïnventariseerde typen die kunnen worden gebruikt door andere invoegtoepassingen.

Geen

HTTP-REST

Schakelt beheer van de REST-webservices via een interactie tussen vRealize Orchestrator en REST-hosts in.

Zie De HTTP-REST-invoegtoepassing configureren.

SOAP

Hiermee kunt u SOAP-webservices beheren dankzij interactie tussen vRealize Orchestrator en SOAP-hosts.

Zie De SOAP-invoegtoepassing configureren.

AMQP

Hiermee kunt u interacties aangaan met Advanced Message Queuing Protocol-servers (AMQP), die ook brokers worden genoemd.

Zie De AMQP-invoegtoepassing configureren.

SNMP

Hiermee kan vRealize Orchestrator een verbinding maken met en informatie ontvangen van systemen en apparaten waarop SNMP is ingeschakeld.

Geen

Active Directory

Levert interactie tussen vRealize Orchestrator en Microsoft Active Directory.

Zie De Active Directory-invoegtoepassing configureren.

Dynamic Types

Hiermee kunt u dynamische typen definiëren en objecten van deze dynamische typen maken en gebruiken.

Zie De Dynamic Types-invoegtoepassing gebruiken.

Multi-Node

Bevat werkstromen voor hiërarchisch beheer, het beheer van Orchestrator-instanties en het uitschalen van Orchestrator-activiteiten.

Zie De Multi-Node-invoegtoepassing gebruiken.

PowerShell

Hiermee kunt u PowerShell-hosts beheren en aangepaste PowerShell-bewerkingen uitvoeren.

Zie De PowerShell-invoegtoepassing gebruiken.

Onderdelen van invoegtoepassingen

Elke invoegtoepassing is een DAR-bestandspakket. De DAR-bestanden worden opgeslagen in /var/lib/vco/app-server/plugins op de Orchestrator Appliance. De onderdelen van elke invoegtoepassing, zoals werkstroomcategorieën en API-modules, gebruiken verschillende naamgevingsconventies.

Tabel 2. Namen van de onderdelen van invoegtoepassingen

Naam van de invoegtoepassing in de configuratie-interface

DAR-bestand

Werkstroomcategorieën

API-module

vCenter Server

o11nplugin-vsphere.dar

vCenter

VC

vRO-configuratie

o11nplugin-configurator.dar

Configuration

Configurator

Bibliotheek

o11nplugin-library.dar

Vergrendeling

Orchestrator

Problemen oplossen

Niet van toepassing.

SQL

o11nplugin-database.dar

JDBC

SQL

SQL

SSH

o11nplugin-ssh.dar

SSH

SSH

XML

o11nplugin-xml.dar

XML

XML

Mail

o11nplugin-mail.dar

Mail

Mail

Net

o11nplugin-jakartacommonsnet.dar

Geen

Net

Workflow documentation

o11nplugin-wfdocs.dar

Workflow documentation

Workflow documentation

Veelgebruikte geïnventariseerde typen

o11nplugin-enums.dar

Geen

Enums

Dynamic Types

o11n-plugin-dynamictypes.dar

Configuration

DynamicTypes

HTTP-REST

o11nplugin-rest.dar

Configuration

REST

SOAP

o11n-plugin-soap.dar

Configuration

SOAP

AMQP

o11n-plugin-amqp.dar

Configuration

AMQP

SNMP

o11n-plugin-snmp.dar

Apparaatbeheer

Querybeheer

Traphostbeheer

SNMP

Active Directory

o11nplugin-ad.dar

Computer

Configuration

Organisatie-eenheid

Gebruiker

Gebruikersgroep

AD

Orchestrator

o11nplugin-multi-node.dar

Serverconfiguratie

Externe uitvoering

Extern beheer

Taken

Werkstromen

VCO

PowerShell

o11nplugin-powershell.dar

Configuration

Genereren

Sjablonen

PowerShell