BIJGEWERKT OP 25 MAART 2019

vRealize Automation | 20 september 2018 | build 10053539

Controleer regelmatig op aanvullingen en updates voor deze versie-informatie.

Inhoud van de versie-informatie

In deze versie-informatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

Nieuw

De release van vRealize Automation 7.5 bevat opgeloste problemen en de volgende nieuwe mogelijkheden.

Gemoderniseerde gebruikersinterface en nieuwe gebruikerservaring voor de consument

vRealize Automation heeft een nieuwe look-and-feel en gestroomlijnde werkstromen voor algemene selfservicetaken.

 • Gebruikersinterface voldoet nu aan de standaard VMware Clarity
 • Grotere cataloguskaarten tonen meer van de beschrijving
 • Opgeruimde catalogusweergave
  • Meerdere instanties van hetzelfde catalogusitem voor meerdere bedrijfsgroepen worden nu samengevat; de gebruiker selecteert de bedrijfsgroep tijdens de aanvraag.
 • Het tabblad Items and Requests is nu samengevoegd met het tabblad Deployments
 • Aanvraagdetails voor buiten gebruik gestelde bronnen zijn verplaatst naar het tabblad Beheer
 • Verbeterde status van aanvragen die in behandeling zijn
 • De geschiedenisweergave bevat alle aanvragen die in de loop der tijd zijn gekoppeld aan één implementatie
 • Verbeterde zoekmogelijkheden in productmenu's en objecten
 • Contextuele toegang tot documentatie via de gebruikersinterface van het product
 • Startpagina en portlets zijn in deze release verouderd
 • De knop Opslaan bij aanvragen is afgeschaft in deze release

Verbeterde integratie met vRealize Operations

Deze versie introduceert implementatiedashboards voor eigenaars van de applicatie en verbeteringen in de intelligente verdeling van de werkbelasting via integratie met vRealize Operations.

 • Implementatiewaarschuwingen en belangrijke statistieken (CPU, geheugen, IOPS en netwerk) voor machines weergeven in het detailoverzicht van de implementatie
 • Optimalisatie van door vRealize Automation beheerde werklasten inschakelen, zodat deze aansluiten bij het plaatsingsbeleid van vRealize Operations
  • Dit is gebaseerd op een eerdere integratie voor de optimalisatie van de initiële plaatsing, zodat verdergaande optimalisatie van bestaande werklasten mogelijk is.

Zie Bewaking op basis van vRealize Operations Manager en Continue optimalisatie met vRealize Operations Manager voor informatie.

Configuration Automation Framework

Systeemeigen integratie met externe Ansible Tower-configuratiebeheertool.

 • Ondersteuning in OOTB voor Ansible Tower als prominenten in vRealize Automation
 • Slepen en neerzetten van een Ansible Tower-object in het ontwerpcanvas voor blueprints
 • Parameterinstelling en ondersteuning voor vroege en late binding/aanvraagtijd
 • Dynamische taaksjablonen voor Ansible selecteren (inclusief Playbooks) voor de configuratie van de applicatie 
 • Ondersteuning van acties voor dag 2 om machines te registreren of buiten bedrijf te stellen

Zie Een Ansible-eindpunt maken en Een Ansible-onderdeel toevoegen aan een vSphere-blueprint voor informatie.

Systeemeigen integratie met NSX-T Data Center

vRealize Automation heeft nu een systeemeigen integratie met NSX-T Data Center.

 • Ondersteuning in OOTB voor NSX-T Data Center als prominent in vRealize Automation
 • Slepen en neerzetten van de volgende NSX-T Data Center-services in het ontwerpcanvas voor blueprints
  • Load balancer op aanvraag
  • Geleid netwerk op aanvraag
  • NAT één-op-veel-netwerk op aanvraag 
  • Bestaande beveiligingsgroep
 • Ondersteuning van acties voor dag 2
  • Update van beveiliging toegepast op een geïmplementeerde VM
  • NAT-regels wijzigen voor NAT-netwerk op aanvraag

Zie Een NSX-T-endpoint maken, Beschrijving van NSX-T-implementatietopologieën en Blueprints ontwerpen met NSX-T-instellingen voor informatie.

Toegangsbeheer voor Kubernetes-clusters met PKS-integratie

Met vRA kunt u uw Kubernetes-clusters nu met gemak beheren. U kunt integratie met uw PKS-eindpunten tot stand brengen om PKS (Kubernetes)-clusters te maken en ze aan bedrijfsgroepen te koppelen voor vereenvoudigd levenscyclusbeheer van clusters. Ook kunt u docker-images als pods implementeren. vRA vereenvoudigt ook de toegang tot systeemeigen clusters voor uw ontwikkelingsteams.

 • PKS-clusters beheren
  • Nadat het PKS-eindpunt is geregistreerd, kan de containerbeheerder Kubernetes-clusters maken, bijwerken en verwijderen en deze aan bedrijfsgroepen koppelen evenals bestaande Kubernetes-clusters ontdekken.
  • De containerbeheerder kan ontwikkelingsteams meer slagkracht geven door het beheer van PKS-clusters te delegeren aan leden van de bedrijfsgroep (met beheersrechten).
 • Docker-images implementeren naar PKS-clusters
  • De containerbeheerder of ontwikkelaars kunnen docker-images naar PKS-clusters implementeren als 'pod'.
 • Toegang tot uw systeemeigen PKS-clusters
  • Ontwikkelaars kunnen hun PKS-clusters weergeven en systeemeigen toegang tot deze clusters krijgen door de kubeconfig te downloaden.

Verbeteringen in Microsoft Azure-blueprints

 • Ondersteuning voor beheerde Azure-schijven
 • Verbeterde ondersteuning voor Azure-regio's

Zie Een Microsoft Azure-eindpunt maken en Een blueprint voor Microsoft Azure maken voor informatie.

Verbeteringen in het installeren, upgraden, migreren en patchen

Verbeteringen in het beheer van certificaten:

 • Mogelijkheid in API om details van certificaat op te halen
 • Alle bewerkingen voor het beheer van certificaten worden vastgelegd voor audit-doeleinden
 • Er wordt automatisch vooraf een controle uitgevoerd voor de vervanging van het certificaat
 • Het selectievakje Non-HttpActivation is toegevoegd voor DEM en Agent

Updates van beheerinterface voor virtual appliances:

 • Automatische migratie van externe vRO
 • Verbeterd herstel bij het verwijderen van een knooppunt en bij database-failover
 • Nieuwe vereisten- en validatiecontrole toegevoegd in de upgrade
 • Bijgewerkt: Het is niet langer nodig de secundaire knooppunten voor de load balancer uit te schakelen of de statuscontroles van de load balancer te verwijderen tijdens een upgrade van vRA 7.4 naar een hogere versie

Patching:

 • vRA API om de voortgang van de toegepaste patch te verkrijgen
  • vRealize Lifecycle Manager maakt gebruik van deze API.
 • Het toepassen van een hotfix is een idempotente bewerking
  • Bijvoorbeeld: als dezelfde hotfix twee keer wordt toegepast, zijn er geen bijwerkingen voor het product. Het product kan de al toegepaste hotfix negeren of een geschikt statusbericht retourneren.
 • Nieuwe definities voor de metagegevens van opdrachten voor het patchbeheer.
 • Verbetering van de gebruikersinterface van het patchbeheer (in VAMI).
 • Standaardversies van patches maken.

Zie vRealize Automation installeren of upgraden voor meer informatie.

Verbeteringen bij het oplossen van problemen

 • Verbeteringen bij gedwongen verwijderen/opnieuw verzenden ((mislukte/zwevende implementaties)
 • Validatie na migratie
 • Consistente vastlegging van traceringsgegevens binnen de oplossing
 • Tracerings-id weergeven voor de invoegtoepassings-APIU van vRealize Orchestrator

Clustering en configuratie van vRO-database

De externe virtual vRO-appliance is bijgewerkt in 7.5.

 • U kunt niet meer upgraden naar de Orchestrator-appliance. U kunt alleen migreren naar de ingesloten appliance die is meegeleverd met vRA of naar een andere virtual vRO 7.5-appliance.
 • De nieuwe migratiewizard die beschikbaar is in de VAMI maakt migratie mogelijk van een externe vRO naar de ingesloten vRO die is geïmplementeerd met vRA.
 • Wijzigingen in de ingesloten Postgres-database
  • De ingesloten Postgres-database kan worden geclusterd en ondersteunt geautomatiseerde databasefailover.
  • U kunt alleen de ingesloten PostgreSQL-database die beschikbaar is in vRealize Orchestrator 7.5 gebruiken. Microsoft SQL Server en Oracle Database als externe databaseservers worden niet meer ondersteund.
 • U kunt niet langer clusters configureren en migratie uitvoeren met behulp van het Orchestrator Control Center.
  • U moet de VAMI-interface gebruiken om de cluster en de database te beheren en de migratie uit te voeren.
 • Bijgewerkte architectuur van virtual appliances om de voetafdruk van de implementatie te verminderen en de werking te verbeteren

Verbeteringen in aangepaste formulieren

 • Ondersteuning voor vRealize Business-velden
 • Out-of-the-box-ondersteuning voor actieparameters vRO-context
 • Nieuw bewerkbaar vervolgkeuzemenu-onderdeel
 • Mogelijkheid om velden toe te voegen aan of te verwijderen uit opslag-datagrid

Zie Aanvraagformulieren voor blueprints aanpassen voor meer informatie over aangepaste formulieren. 

Verbeteringen in gebeurtenisbrokers

 • Verbeterd beheer van fouten/uitzonderingen door toevoeging van de mogelijkheid om de uitvoering van volgende werkstromen expliciet te stoppen
 • Verbeterd dataladingverbruiksmechanisme door toevoeging van de mogelijkheid om dataladingen te hergebruiken en samen te voegen tussen werkstroomabonnementen die zijn geregistreerd in de status

Zie Details van werkstroomabonnementen definiëren en Een werkstroom toewijzen aan een abonnement voor meer informatie.

NIEUWVerbeteringen in reserveringen

Vóór vRA 7.5 trad er soms een time-out op tijdens het laden. De tijd die nodig is om één reservering te laden, is het resultaat van een wisselwerking tussen de configuratie van de host die wordt gebruikt in reserveringen en de opslagconfiguratie die eraan is gekoppeld. Het berekenen van een reserveringsobject is in vRA 7.5 aanzienlijk verbeterd, zowel in de gebruikersinterface als in de API. Het laden van meerdere reserveringen is eveneens geoptimaliseerd.

Internationalisatie

vRealize Automation 7.5 is beschikbaar in de volgende talen:

 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Vereenvoudigd Chinees
 • Traditioneel Chinees
 • Italiaans
 • Russisch
 • Nederlands
 • Braziliaans-Portugees

Raadpleeg de VMware Product Globalization Guide voor meer informatie over de ondersteunde talen voor het product.

Systeemvereisten

Zie de Ondersteuningsmatrix voor vRealize Automation voor informatie over de ondersteunde hostbesturingssystemen, databases en webservers.

Documentatie

Zie VMware vRealize Automation in de VMware-documentatie voor de documentatie bij vRealize Automation 7.5.

Installatie

Zie vRealize Automation installeren in de VMware-documentatie voor vereisten en installatie-instructies.

U kunt vRealize Automation ook installeren met vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie vRealize Suite Lifecycle Manager Installation, Upgrade, and Management.

OPMERKING: Zie Knowledge Base-artikel 58708 waarin een validatiefout bij het toevoegen aan clusters wordt besproken.

Upgrade

Zie vRealize Automation upgraden in de VMware-documentatie voor algemene richtlijnen.

U kunt vRealize Automation ook upgraden met vRealize Suite Lifecycle Manager. Zie vRealize Suite Lifecycle Manager Installation, Upgrade, and Management.

Voordat u een upgrade van vRealize Automation 6.2.x uitvoert

Met het hulpprogramma voor het upgraden van vRealize-productietest kunt u een analyse maken van de vRealize Automation 6.2.x-omgeving voor alle functieconfiguraties die problemen kunnen veroorzaken bij de upgrade en kunt u controleren of uw omgeving gereed is voor de upgrade. Ga naar de pagina Product downloaden voor het hulpprogramma voor de VMware vRealize-productietest om dit hulpprogramma en de bijbehorende documentatie te downloaden.

vRealize Code Stream gebruiken

Als u vRealize Code Stream in uw vRealize Automation-omgeving wilt gebruiken, hebt u een licentie voor vRealize Code Stream nodig.

Zie Installatie van vRealize Code Stream en Een vRealize Code Stream-licentie toepassen op een toepassing in het vRealize Code Stream Information Center voor meer informatie.

Verholpen problemen

 • De vRealize Automation-statusservice geeft meerdere fouten weer wanneer een of meer virtual appliances niet beschikbaar zijn

  Wanneer een of meer virtual appliances niet beschikbaar zijn, geeft de statusservice fouten weer. Sommige fouten kunnen overige fouten verbergen die optreden.

 • Nieuw De modus voor automatische failover van Manager Service is ingeschakeld nadat de automatische upgrade van IaaS naar versie 7.4 is uitgevoerd

  Als u een upgrade of migratie uitvoert naar vRealize Automation 7.4 vanuit versie 7.3 of 7.3.1 en met opzet de optie voor automatische failover voor upgrade of migratie hebt uitgeschakeld, wordt de functie ingeschakeld tijdens de automatische upgrade van IaaS naar versie 7.4.

 • Er is een time-out opgetreden in de bewerking om het openbaar IP-adres te beheren van een virtual machine in Azure

  Het duurt te lang om het huidige en het beschikbare adres van een virtual machine in Azure op te halen via vRealize Orchestrator. Er treedt een time-out op voor het proces in vRealize Automation met het volgende foutbericht: "Er is een time-out opgetreden in de verbinding met de vCenter Orchestrator-server."

 • BP-profielgegevens worden niet weergegeven in het aangepaste aanvraagformulier

  Wanneer het aangepaste aanvraagformulier een BP-profiel gebruikt, zoals grootte, worden de concrete eigenschapsdetails niet weergegeven in het aangepaste aanvraagformulier.

 • Wanneer u een catalogusitemaanvraag annuleert onmiddellijk nadat u deze hebt verzonden, lijkt het proces vastgelopen in de status ANNULEREN

  Het systeem roept de gebeurtenis voor aanvraagvoltooiing niet aan, waardoor de aanvraag blijft hangen in de status ANNULEREN.

 • Na een geslaagde migratie van versie 6.2.4 naar 7.3.1 veroorzaakt het opnieuw inrichten een foutbericht 404 voor basisgebruikers en ondersteuningsmedewerkers

  De fout 404 wordt weergegeven voor basisgebruikers en ondersteuningsmedewerkers, maar niet voor de beheerder bij het uitvoeren van bewerkingen voor dag 2.

 • Wijzigingen in de waarden van eigenschappen worden niet automatisch weergegeven in de aangepaste formulieren

  Wanneer het aangepaste aanvraagformulier een aangepaste eigenschap gebruikt, die deel is van een eigenschapsgroep, worden de waarden één keer ingesteld tijdens het eerste gebruik. Daaropvolgende wijzigingen in de waarden van eigenschappen worden niet weergegeven in het aangepaste aanvraagformulier.

 • Bij het migreren van vRealize Orchestrator kunnen er fouten optreden met betrekking tot dubbele vermeldingen in de database die de bron is voor de vRealize Orchestrator-service. De fout die wordt weergegeven in de gebruikersinterface ziet er ongeveer zo uit: Valideren van de brondatabase voor vRealize Orchestrator is mislukt. Dubbele vermeldingen gevonden in de Orchestrator-database: Dubbele vermeldingen in de categorie actie: 1 item met de naam 'actionName'. Dubbele vermeldingen oplossen door onnodige items te verwijderen.

  Deze stap die vóór de migratie plaatsvindt, informeert u over dubbele vermeldingen in de brondatabase van vRO en stopt het migratieproces in de validatiefase. Alle dubbele vermeldingen in de brondatabase van Orchestrator worden gerapporteerd en u moet deze controleren en handmatig verwijderen voordat u de migratie opnieuw uitvoert.

  De migratie naar vRealize Orchestrator 7.5 mislukt wanneer er dubbele vermeldingen worden gevonden in de brondatabase van Orchestrator. Deze moeten worden opgelost voordat u de migratie opnieuw uitvoert.

 • De gebruiker ervaart aanzienlijke vertragingen bij de downloadaanvraag van een logboekbundel

  Voordat het probleem is opgelost, werd het archief voor de logboekbundel ad hoc gegenereerd bij elke downloadaanvraag. Nadat het probleem is opgelost, wordt het archief gegenereerd als onderdeel van het genereren van de logboekbundel zelf, zodat dit al op het bestandssysteem aanwezig is.

 • Het vRA-portaal is uitgeschakeld (services zijn niet beschikbaar) na de upgrade of na het veranderen van het beheerderswachtwoord voor SSO

  Als de gebruiker een aangepaste vRO-verificatieaanbieder in het Control Center van vRO heeft geconfigureerd, wordt deze waarde overschreven door de standaardwaarde (vsphere.local\vcoadmins) na de upgrade of na het veranderen van het beheerderswachtwoord voor SSO.

 • De upgrade van vRA mislukt tijdens de upgradefase van Infrastructure as a Service omdat er een failover van de database is opgetreden

  In versie 7.3.1 en 7.4 wordt de synchrone replicatie voor Postgres uitgeschakeld in het begin van de updatescripts die worden uitgevoerd vóór de update van VA en wordt deze opnieuw gestart aan het einde van het upgradeproces van VA. Dit kan fouten veroorzaken tijdens de upgradefase van Infrastructure as a Service omdat de failover kan optreden nadat de hoofd-VA opnieuw is opgestart.

 • De failover van de database kan mogelijk mislukken doordat de gebruiker is verlopen

  Een gebruikersaccount van het systeem kan zijn verlopen.

 • De knop Uitvoeren voor batchgewijze upgrades werkt niet wanneer de browser is gemaximaliseerd.

  Wanneer u op Uitvoeren klikt in het tabblad Software Agents in VAMI terwijl de browser is gemaximaliseerd, blijkt deze knop niet te werken.

 • Geen van de tekstvakken in Software Agents bevat de standaardwaarden die deel uitmaken van de knopinfo

  De tekstvakken in Software Agents bevatten geen standaardwaarden die deel uitmaken van de knopinfo.

 • De upgrade naar vRA 7.5 mislukt vanwege dubbele vermeldingen in de database van vRealize Orchestrator

  Deze fout kan optreden wanneer er dubbele vermeldingen staan in de database van vRealize Orchestrator.
  In het tabblad VAMI Update staat een foutbericht dat aangeeft dat de upgrade is mislukt in de fase vóór de installatie. In de logboeken voor de fase vóór de update kan een fout van het volgende type worden waargenomen: Dubbele vermeldingen in systeemtabellen:
          2 items met ID 'xxx' in de databasetabel 'vmo_scriptmodulecontent'
          Dubbele vermeldingen oplossen door onnodige items te verwijderen.

 • Het is niet mogelijk om een grote invoegtoepassing te installeren

  De vRO-configuratieserver is nog steeds beperkt tot een maximale grootte van 512 MB (niet de vRO-service zelf, maar de vRO-configuratorservice). Voor de invoegtoepassing is dit een belangrijk ongemak voor gebruikers omdat zij de vRO-configuratieserver handmatig moeten afstemmen voordat ze de invoegtoepassing kunnen installeren vanwege de grootte. De geheugengrootte van de vRO-configuratieservice is gewijzigd in 768 MB.

 • NIEUW Aangepaste eigenschap die via de softwareservice op blueprintniveau wordt doorgegeven, veroorzaakt een fout in het installatieprogramma van SQL 2014

  Wanneer u SQL 2014 op een Windows 2016-machine installeert, wordt door het toevoegen van een eigenschap op blueprintniveau diezelfde eigenschap op softwareniveau gedupliceerd. Er wordt een installatiefout voor SQL 2014 weergegeven:  

  Microsoft.SqlServer.Chainer.Infrastructure.ChainerInfrastructureException: Item has already been added. Key in dictionary: 'swa_osversion' Key being added: 'swa_osversion' ---> System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: 'swa_osversion' Key being added: 'swa_osversion'

  Hierbij is 'swa_osversion' een aangepaste eigenschap die op blueprintniveau wordt toegevoegd door de gebruiker. 

Bekende problemen

De bekende problemen zijn als volgt gegroepeerd.

Installatie
 • Databaseconfiguratie mislukt tijdens nieuwe installatie van vRealize Automation 7.2 op Windows-versie met Turkse taal
  Als op de IaaS-server de Windows-versie met Turkse taal wordt uitgevoerd, mislukt de installatiewizard van vRealize Automation tijdens de configuratie van de database en wordt het volgende foutbericht weergegeven: MSB3073.

  Oplossing: Dit probleem wordt naar verwachting opgelost in een toekomstige release.

 • Bij het handmatig installeren van een IaaS-websiteonderdeel van versie 7.3 wordt in het IaaS-installatieprogramma een certificaatvalidatiefout weergegeven.

  Het foutbericht wordt weergegeven wanneer u op Volgende klikt op de pagina voor de aangepaste installatie van de IaaS-server, waarbij het websiteonderdeel is geselecteerd. Dit foutbericht is een fout-positieve melding en wordt ook weergegeven wanneer u de juiste optie selecteert.

  Oplossing: Open een SSH-verbinding op de vRealize Automation-toepassing. Voer deze opdracht uit om de knooppunt-id op te halen van de computer waarop het websiteonderdeel wordt geïnstalleerd: vra-command list-nodes. Voer deze opdracht uit als u hulp wilt bij de opdrachtparameters voor de webinstallatie: vra-command help install-web. 

 • Nieuw Versies u192, u201 en u202 van Java-update 1.8 zijn incompatibel met installaties van 7.5.

  Versies u192, u201 en u202 van de nieuwste Java-update 1.8 kunnen problemen veroorzaken met de installatie van de IaaS-database als de automatische vereistecorrecties niet zijn toegepast.

  Oplossing: Gebruik versie u191 van Java 1.8. U kunt 7.5 ook installeren terwijl automatische vereistecorrecties zijn ingeschakeld om de oudere versie u191 van Java 1.8 op de IaaS-machines te installeren. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de nieuwere versie u201 of u202 van Java 1.8 handmatig installeren.

 • Installatie van een vRealize Automation 7.5-cluster mislukt tijdens de stap join-va (toevoegen aan cluster)

   

  Bij een nieuwe installatie van het vRA 7.5-cluster met 2 of 3 VA’s wordt 'validatie mislukt' gemeld in de stap join-va (toevoegen aan cluster).
  Na nog eens 15 minuten wachten zonder te klikken op "opnieuw proberen is mislukt", verandert de status uiteindelijk in "geslaagd" en wordt de installatie voortgezet.

  Dit probleem wordt veroorzaakt door een voortijdige time-out in de wizard van de gebruikersinterface (30 minuten) en kan tot een fout leiden als de toevoegingsbewerking langer dan 30 minuten duurt.

  Zie het Knowledge Base-artikel 58708.

 • De functionaliteit "Alle IaaS opnieuw proberen” in de productinstallatiewizard mislukt met de status "Validatie mislukt", en in het veld Beschrijving verschijnt mogelijk een bericht dat er ongeveer als volgt uitziet: “Er is al een item met deze sleutel toegevoegd"

  Dit is een bekend probleem dat van invloed is op vRealize Automation

  Dit probleem kan worden opgelost door in de ingesloten vPostgres-database de SQL-update-instructie "update cluster_commands set output='' where type like '%install%';” uit te voeren voordat u de bewerking "Alle IaaS opnieuw proberen" opnieuw activeert.

 • Initiële OVF-implementatie van vRA 7.5 mislukt met fout: Implementatie is mislukt, u moet de implementatie opnieuw uitvoeren.

  Na de eerste OVF-implementatie op de applianceconsole, ziet u een fout die vergelijkbaar is met:

  Fout: IMPLEMENTATIE IS MISLUKT. U MOET DE IMPLEMENTATIE OPNIEUW UITVOEREN
  Foutenlogboek is in /var/log/boot.msg

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 59333.

Upgrade
 • De opdracht upgrade-dem of upgrade-agent mislukt tijdens de automatische upgrade van Infrastructure as a Service. Het resultaat van de opdracht lijkt op: Resultaat: De naam van de service bevat ongeldige tekens, is leeg of is te lang (max. lengte = 80). Dezelfde fout kan ook worden gevonden in het bestand Management Agent All.log. De naam van de genoemde service is langer dan 80 tekens

  API's van Microsoft .Net voor het verwerken van Windows Service-bewerkingen in Infrastructure as a Service hebben een beperking van 80 tekens voor de naam van de Windows Service, hoewel het besturingssysteem langere namen toestaat (maximaal 256 tekens). Het probleem treedt op in het einde van de upgrade van DEM/DEO/Agent wanneer de service opnieuw wordt gestart.

  De naam van de service moet korter worden gemaakt, maar de opdrachtregelhulpmiddelen en/of API's van Windows laten een dergelijke wijziging niet toe (alleen de weergegeven naam kan worden aangepast), zodat het opnieuw installeren van de service de enige oplossing is. Dit kan worden gedaan door de service te verwijderen en vervolgens het installatieprogramma voor Infrastructure as a Service te downloaden (vanaf de pagina voor het installeren van VAMI op https://<vami_host>: 5480/installer) en dit uit te voeren op de respectieve host voor Infrastructure as a Service, zodat de service kan worden geïnstalleerd met een geschikte naam. Houd er rekening mee dat elke IaaS-service automatisch een voorvoegsel krijgt na installatie dat voorafgaat aan de opgegeven naam.
  Deze voorvoegsels zijn, afhankelijk van de service: VMware DEM-Worker, VMware DEM-Orchestrator, VMware vCloud Automation Center Agent. Opmerking: Als u de agent voor Infrastructure as a Service opnieuw installeert om de naam van de service te wijzigen, moet u de naam van het bijbehorende eindpunt ook wijzigen in vRA.

 • CPU wordt extra belast na upgrade van vRealize Automation 7.1 t/m 7.4 naar 7.5

  Wanneer u vRealize Automation 7.1 t/m 7.4 upgradet naar 7.5, wordt dubbele invoer toegevoegd aan de tabel DynamicOps.Repository.WorkflowSchedules in de IaaS-database. De dubbele schema's zijn voor metriekwerkstromen. Na de upgrade wordt de CPU-belasting op het systeem verhoogd door meerdere metriekwerkstromen die tegelijkertijd dezelfde berekeningen uitvoeren.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel: KB 2150239.

 • Na een upgrade vanaf vRealize Automation 7.3 of eerder, werken applicaties die gebruikmaken van de API voor het ophalen van het formulier met details niet meer

  In vRealize Automation 7.3 of eerder, bevat de volgende lijst met XaaS-eigenschappen, die is opgehaald met de API voor catalogusservices GET /api/consumer/requests/{id}/forms/details, spelfouten:

  • "vco.execurion.state"
  • "vco.execurion.business.state"
  • "vco.execurion.current.activity.name"
  • "vco.execurion.start.date"
  • "vco.execurion.end.date"
  • "vco.execurion.error.details"

  Vanaf vRealize Automation 7.3.1 is "execurion" vervangen door "execution". Applicaties die gebruik blijven maken van de aanvraageigenschappen voor XaaS in de oorspronkelijke spelling, werken niet meer.

  Oplossing: Als uw inhoud afhankelijk is van de verkeerd gespelde aanvraageigenschappen voor XaaS en u vRealize Automation 7.3.1 of hoger gebruikt, past u de applicatie aan, zodat de aanvraageigenschappen voor XaaS als volgt worden gespeld:

  • "vco.execution.state"
  • "vco.execution.business.state"
  • "vco.execution.current.activity.name"
  • "vco.execution.start.date"
  • "vco.execution.end.date"
  • "vco.execution.error.details"
 • De configuratiegegevens voor de statusservice ontbreken in vRA 7.5 na een upgrade vanaf vRA 7.3 en hoger

  De configuratiegegevens voor de statusservice worden nu opgeslagen in de vRA Postgres-database, in tegenstelling tot de interne dataopslag die werd gebruikt voor de statusservice in vRA 7.3 en 7.4. Er is geen migratiepad voor de historische gegevens en de statusservice moet opnieuw worden geconfigureerd na een upgrade.

  Oplossing: Configureer de statusservicecontroles na een upgrade.

 • Nieuw Dag 2-acties zoals starten, stoppen en opnieuw opstarten verschijnen niet voor Azure-machines na de upgrade of migratie naar 7.5

  Na de upgrade of migratie van 7.x naar 7.5 worden acties voor starten, stoppen en opnieuw opstarten niet weergegeven.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 58864.

 • Nieuw Na de upgrade naar vRA 7.5 wordt het opslagraster onder Reservering niet ingevuld

  Nadat vRA is geüpgraded naar versie 7.5, wordt het opslagraster onder Reservering niet ingevuld.

  Oplossing: Start de VMware vCloud Automation Center-service vanaf de opdrachtregel of vanuit de vRealize Automation-appliancebeheerinterface.

 • NIEUW Aangepaste updates in het bestand setenv.sh voor vRO worden na de upgrade overschreven.

  Aangepaste updates in het bestand setenv.sh voor vRO worden overschreven na de upgrade. Het bestand bevindt zich op /usr/lib/vco/app-server/bin/setenv.sh.  Werk de waarden naar wens bij na de upgrade en start de vco-server opnieuw op om de wijzigingen toe te passen.

 • NIEUW Als de services Log Insight Agent Service en Updater worden uitgevoerd, worden deze door het upgradeproces automatisch beëindigd en worden ze niet gestart nadat de upgrade is voltooid.

  Als de services Log Insight Agent Service en Log Insight Agent Updater zijn geïnstalleerd en worden uitgevoerd, worden deze door het upgradeproces automatisch gestopt. Na de upgrade moet u de Log Insight Agent-services handmatig starten.

Configuratie en inrichting

 • Het vRA-clusterknooppunt kan als 'down' (buiten werking) worden gerapporteerd op de load balancer wanneer deze zwaar wordt belast

  Onder zware belasting of na een failoverbewerking kan een vRA-knooppunt als buiten werking (fout 503) worden gemarkeerd op de externe load balancer. Vanaf vRA 7.5 is de vIDM-gezondheidscontrole opgenomen als een afhankelijkheid van de gezondheidscontrole voor vRA-knooppunten.
  Bij overbelasting duurt het langer voordat de gezondheidscontrole van de ingesloten vIDM-instantie reageert, waardoor het vRA-knooppunt voortijdig als buiten werking wordt gemarkeerd in de load balancer.

  Zie het Knowledge Base-artikel 58709.

 • De grootte van alleen-lezen tekstgebieden kan niet worden aangepast in Chrome, Edge en IE

  Wanneer de XaaS-Blueprint een groot tekstgebied bevat, kan de grootte van het tekstgebied niet goed worden aangepast in Chrome, Edge en IE vanwege het ontbreken van Microsoft CSS-ondersteuning.

  Als alternatief kunt u de Firefox-browser gebruiken.

 • Een externe vRO-actie van het type Array of Any wordt niet ondersteund voor het invullen van velden of eigenschappen in aangepaste formulieren

  Het configureren van een veld of aangepaste eigenschap in een aangepast formulier om te worden ingevuld door een VRO-actie van het type Array [Any] kan tot fouten in het formulier leiden en zal niet goed werken.
  Het gebruik van een actie met dit retourtype kan erg foutgevoelig zijn in verschillende gebruikssituaties en wij willen klanten afraden om dergelijke configuraties te gebruiken in hun formulieren.

  Geen

 • Gebeurtenisbrokerbronnen die zijn ingericht door de softwareservice worden niet gewist en de software-inrichting mislukt bij een nieuwe inrichting op machineniveau

  Als u een nieuwe Day 2-inrichting uitvoert op een machine waarop een software-element is geïmplementeerd, wordt de software niet opnieuw geïmplementeerd op de ingerichte VM.

  Oplossing: Geen.

 • Het actiemenu voor Day 2 wordt niet volledig weergegeven in de browsers IE11 en Edge

  Het actiemenu voor Day 2 is niet volledig zichtbaar in de browsers IE11 en Edge voor implementaties met slechts 1 of 2 submachines.

  Oplossing: Hoewel de actielijst is afgekapt op het scherm, kan de volledige lijst zichtbaar worden gemaakt door te schuiven. U kunt ook Firefox of Chrome als browser gebruiken.

 • NieuwWanneer u de Firefox-browser gebruikt om een blueprint te maken of te bewerken, moet de waarde voor maximale opslag handmatig worden ingevuld in de kloonsjabloon-VM

  Bij het opstellen van een blueprint in Firefox, wordt de waarde voor maximale opslag niet automatisch ingevuld op het tabblad voor machinebronnen nadat de sjabloon voor klonen is geselecteerd voor VM-versie-informatie, en dit zal in het rood worden aangeduid en gemarkeerd.

  U moet de waarde voor maximale opslag handmatig invullen.

 • Nieuw Goedkeuring wordt niet geactiveerd voor Dag 2-actie voor het wijzigen van leases en de lease wordt gewijzigd zonder te wachten op goedkeuring

  Wanneer de goedkeuring is gebaseerd op voorwaarde van het aantal aangevraagde leasedagen, zoals het goedkeuringsbeleid dat gebruikmaakt van beleidstype als 'Servicecatalogus – Aanvraag voor resource-actie – Lease wijzigen – Implementatie/machine' waarbij een goedkeuring vereist is op basis van een component die voldoet aan het aantal leasedagen en is gekoppeld aan het beleidstype in het catalogusrecht. Nadat de machine is ingericht wanneer u de lease van de machine wijzigt, wordt de actie verwerkt zonder dat goedkeuringen worden aangeroepen.

  Oplossing: Gebruik voor het wijzigen van de lease 'Altijd' voor goedkeuringstypen in plaats van een component voor het aantal leasedagen toe te voegen.

 • Het gebruik van het subtenantlabel als een bindingsveld in de gebruikersinterface voor het ontwerpen van aangepaste formulieren werkt niet

  Wanneer u probeert het subtenantlabel te gebruiken als bindingsveld in een aangepast formulier in de gebruikersinterface, wordt de binding terug ingesteld op tenantlabel.

  Gebruik in plaats daarvan het subtenantreferentieveld in de gebruikersinterface voor aangepaste formulieren. U kunt het aangepaste formulier ook exporteren als YAML, het YAML-bestand wijzigen door de juiste binding op te nemen en vervolgens het formulier opnieuw te importeren.

 • Nieuw Verificatie met een OAuthToken!-uitzondering tijdens toegang tot het tabblad Bedrijfsbeheer in de vRA-modus is niet mogelijk

  In de vRA-modus, wanneer de sessie van de gebruiker in vRA verloopt, verschijnt dit foutbericht op het tabblad Bedrijfsbeheer:

  org.springframework.security.authentication.BadCredentialsException: Kan niet verifiëren met OAuthToken! 
  De token is vervallen.

  Oplossing: Meld u af en meld u weer aan.

 • Nieuw Details van het formulier van Azure virtuele machine worden niet weergegeven na de upgrade of migratie

  Na het upgraden of migreren van vRA 7.x naar 7.5 worden bestaande formulieren voor Azure-VM's leeg weergegeven.

  Oplossing: Zie het Knowledge Base-artikel 58864.

 • In een Azure-catalogusaanvraag kan een aangepaste eigenschap die is gedefinieerd in blueprints niet worden verwijderd

  Wanneer een Azure-blueprint die een aangepaste eigenschap bevat aan een blueprint wordt toegevoegd in het catalogusrecht, kunt u de standaardwaarden van de eigenschap gebruiken of overschrijven tijdens de catalogusaanvraag. U kunt de eigenschap echter niet verwijderen.

  Oplossing: Als u niet wilt dat de eigenschap wordt gebruikt, moet u de aangepaste eigenschap verwijderen uit de blueprint.

 • Nieuw Bij het importeren van een blueprint in vRA met CloudClient, mislukt de bewerkingsstatus en verschijnt er een foutmelding

  In vRA 7.5 is een validatie van het softwareonderdeel bij het maken en aanvragen van een blueprint toegevoegd, waardoor een fout kan optreden zoals: "operationStatus": "FAILED","operationErrors" : [ { "errorCode" : 900184, "errorMessage" : 'In het onderdeel [Common-Functions] is het softwareonderdeel [VMware-vRA-Common-Functions niet gekoppeld aan Common]' } ]Het validatieprincipe is dat als er op een geïsoleerde vSphere-machine meer dan één softwareonderdeel bestaat, deze onderdelen afhankelijkheden moeten hebben, bijvoorbeeld: SWA is afhankelijk van SWB en SWB is afhankelijk van SWC (SWA -> SWB -> SWC). De afhankelijkheden geven de uitvoeringsvolgorde aan bij het installeren van softwareonderdelen. Gelijktijdige inrichting van twee softwareonderdelen is niet toegestaan en veroorzaakt foutberichten met de volgende indeling 'In het onderdeel <[component_name]> is het softwareonderdeel [SWA niet gekoppeld aan SWB]'.

  Oplossing: Zoek de problematische softwareonderdelen in het yaml-bestand volgens de instructies in het foutbericht en voeg 'dependsOn: - ' op een aparte regel toe, zoals hier wordt weergegeven: SWA: type: Software.SWA dependsOn: - SWB data:

 • NIEUW Kan geen reserveringen van computerbronnen maken op het tabblad Infrastructuur.

  Wanneer u op het tabblad Infrastructuur op Computerbronnen klikt en Nieuwe reservering selecteert, wordt de pagina Nieuwe reserveringen niet weergegeven.

Voorgaande bekende problemen

Als u een lijst met voorgaande bekende problemen wilt weergeven, klikt u hier.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon