Wanneer een lid van een bedrijfsgroep een inrichtingsaanvraag maakt voor een cloudmachine, wordt door vRealize Automation een machine geselecteerd uit de reserveringen die beschikbaar zijn voor die bedrijfsgroep. Amazon, OpenStack, vCloud Air en vCloud Director behoren onder meer tot de cloudreserveringen.

De reservering waarvoor een machine wordt ingericht, moet aan de volgende criteria voldoen:
 • De reservering moet gebruikmaken van hetzelfde type platform als de blueprint waaruit de machine is aangevraagd.
 • De reservering moet geactiveerd zijn.
 • De reservering moet resterende capaciteit in het machinequotum hebben of over een onbeperkt machinequotum beschikken.

  Het toegewezen machinequotum omvat uitsluitend machines die zijn ingeschakeld. Als een reservering bijvoorbeeld beschikt over een quotum van 50 en er 40 machines zijn ingericht waarvan slechts 20 zijn ingeschakeld, is 40 procent van het quotum van de reservering toegewezen en niet 80 procent.

 • De reservering moet over de beveiligingsgroepen beschikken die zijn opgegeven in de aanvraag voor de machine.
 • De reservering moet zijn gekoppeld aan een regio met de image van de machine, die is opgegeven in de blueprint.
 • De reservering moet over voldoende niet-toegewezen geheugen en opslagbronnen beschikken om de machine in te richten.

  In een reservering voor Betalen-naar-gebruik, kunnen de bronnen onbeperkt zijn.

 • Voor Amazon-machines wordt in de aanvraag opgegeven wat de beschikbaarheidszone is en of de machine moet worden ingericht met een subnet in een VPC-locatie (Virtual Private Cloud) of in een niet-VPC-locatie. De reservering moet over een vergelijkbaar netwerktype beschikken (VPC of niet-VPC).
 • Als in de aanvraag voor vCloud Air of vCloud Director een toewijzingsmodel is opgegeven, moet het virtuele datacenter dat is gekoppeld aan de reservering over hetzelfde toewijzingsmodel beschikken.
 • De organisatie die voor vCloud Director of vCloud Air is opgegeven, moet geactiveerd zijn.
 • Eventuele blueprintsjablonen moeten voor de reservering beschikbaar zijn. Als het reserveringsbeleid is toegewezen aan meer dan één bron, moeten de sjablonen openbaar zijn.
 • Als de cloudprovider netwerkselectie ondersteunt en de blueprint specifieke netwerkinstellingen bevat, moet de reservering over dezelfde netwerken beschikken.

  Als voor de blueprint of de reservering een netwerkprofiel voor toewijzing van statische IP-adressen is opgegeven, moet een IP-adres beschikbaar zijn om toe te wijzen aan de nieuwe machine.

 • Als in de aanvraag een toewijzingsmodel is opgegeven, moet het toewijzingsmodel voor de reservering overeenstemmen met het toewijzingsmodel in de aanvraag.
 • Als in de blueprint een reserveringsbeleid is opgegeven, moet de reservering onderdeel uitmaken van dat reserveringsbeleid.

  Een reserveringsbeleid is een manier om te garanderen dat de geselecteerde reservering voldoet aan de extra vereisten voor de inrichting van machines op basis van een specifieke blueprint. Als een blueprint bijvoorbeeld gebruikmaakt van een specifieke image van een machine, kunt u het reserveringsbeleid gebruiken om de inrichting te beperken tot reserveringen die zijn gekoppeld aan regio's die over de vereiste image beschikken.

Als er geen reservering beschikbaar is die aan alle selectiecriteria voldoet, mislukt de inrichting.

Als er meerdere reserveringen voldoen aan alle criteria, wordt op de volgende wijze bepaald welke reservering wordt gebruikt om een aangevraagde machine in te richten:
 • Een reservering met een lagere prioriteit wordt geselecteerd voor een reservering met een hogere prioriteit.
 • Als er meerdere reserveringen dezelfde prioriteit hebben, wordt de reservering geselecteerd waarvoor het laagste percentage machinequotum is toegewezen.
 • Als er meerdere reserveringen zijn met dezelfde prioriteit en hetzelfde quotumgebruik, worden machines evenredig gedistribueerd onder de reserveringen.
  Opmerking: De round-robin-selectie van netwerkprofielen wordt niet ondersteund, round-robin-selectie van netwerken (indien aanwezig) wordt ondersteund, en kan worden gekoppeld aan verschillende netwerkprofielen.

Als er meerdere opslagpaden beschikbaar zijn voor een reservering met voldoende capaciteit om de machinevolumes in te richten, worden de opslagpaden geselecteerd op basis van de volgende logica.

 • Een opslagpad met een lagere prioriteit wordt geselecteerd voor een opslagpad met een hogere prioriteit.
 • Als in de blueprint of aanvraag een opslagreserveringsbeleid is opgegeven, moet het opslagpad onderdeel uitmaken van dat opslagreserveringsbeleid.

  Als de aangepaste eigenschap VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode is ingesteld op Niet exact en er geen opslagpad met voldoende capaciteit beschikbaar is in het opslagreserveringsbeleid, wordt de inrichting voortgezet met een opslagpad dat buiten het opgegeven opslagreserveringsbeleid valt. De standaardwaarde van VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode is Exact.

 • Als er meerdere opslagpaden zijn met dezelfde prioriteit, worden de machines evenredig gedistribueerd over de opslagpaden.