Voordat u vCloud Director met vRealize Automation integreert, moet u uw vCloud Director-instantie installeren en configureren, uw vSphere- en cloudbronnen instellen en de juiste verificatiegegevens verkrijgen om vRealize Automation toegang te geven tot uw vCloud Director-omgeving.

Uw omgeving configureren

Configureer uw vSphere- en cloudbronnen, inclusief virtuele datacenters en netwerken. Raadpleeg de vCloud Director-documentatie voor meer informatie.

Vereiste verificatiegegevens voor de integratie

Maak of zoek verificatiegegevens voor een organisatiebeheerder of systeembeheerder waarmee vRealize Automation IaaS-beheerders uw vCloud Director-omgeving als endpoint onder vRealize Automation kunnen beheren.

Overwegingen bij gebruikersrollen

De vCloud Director-gebruikersrollen van een organisatie hoeven niet overeen te komen met de rollen van vRealize Automation-bedrijfsgroepen. Als de gebruikersaccount niet bestaat in vCloud Director, voert vCloud Director een zoekactie uit in de bijbehorende LDAP of Active Directory. Bestaat de gebruiker in het identiteitsarchief, dan wordt vervolgens een gebruikersaccount aangemaakt. Als geen gebruikersaccount kan worden gemaakt, wordt alleen een waarschuwing vastgelegd. Het inrichtingsproces zelf wordt verder voltooid. De ingerichte machine wordt vervolgens toegewezen aan de account waarmee het vCloud Director-endpoint is geconfigureerd.

Zie de vCloud Director-documentatie voor meer informatie over gebruikersbeheer met vCloud Director.