U configureert de reservering om dezelfde regio- en netwerkinstellingen te gebruiken die uw tunnelmachine gebruikt, en u beperkt het aantal machines dat kan worden ingeschakeld voor deze reservering om het brongebruik te beheren.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Bronnen.
 2. Selecteer een computerbron waarop u machines wilt inrichten in het vervolgkeuzemenu Computerbron.

  Selecteer de Amazon Web Services-regio waar uw tunnelmachine zich bevindt.

 3. (Optioneel) Geef een getal op in het tekstvak Machinequotum om het maximum aantal machines in te stellen dat kan worden ingericht voor deze reservering.
  Alleen machines die zijn ingeschakeld worden meegeteld in het quotum. Laat het tekstvak leeg om geen beperkingen te stellen aan de reservering.
 4. Selecteer Sleutelpaar opgeven in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar.
  Omdat dit een 'proof of concept'-omgeving is, kunt u één sleutelpaar delen voor alle machines die zijn ingericht met behulp van deze reservering.
 5. Selecteer het sleutelpaar dat u wilt delen met uw architect-gebruikers in het vervolgkeuzemenu Sleutelpaar.
 6. Schakel het selectievakje Toewijzen aan een subnet in een VPC in.
 7. Selecteer hetzelfde subnet en dezelfde beveiligingsgroepen die door uw tunnelmachine worden gebruikt.

resultaten

U hebt de reservering geconfigureerd om dezelfde regio- en netwerkinstellingen te gebruiken als uw tunnelmachine, maar u moet nog de aangepaste eigenschappen toevoegen om ervoor te zorgen dat de communicatie van de Software-bootstrapagent en de gastagent via de tunnel loopt.