Met Hervatten kunt u onder bepaalde omstandigheden het inrichtingsproces van mislukte implementaties hervatten vanaf het punt waar de fout zich voordeed. Wanneer de actie Hervatten is ingeschakeld, is deze beschikbaar voor mislukte inrichtingsaanvragen of toepasselijke acties.

Als u Hervatten wilt gebruiken voor inrichtingsaanvragen, moet u de aangepaste eigenschap _debug_deployment = true toevoegen aan de blueprint. Standaard worden mislukte implementaties teruggedraaid en opgeschoond zodat de bronnen worden teruggewonnen. De aangepaste eigenschap _debug_deployment = true behoudt de implementatie tot op het punt van de fout en staat een Hervatten-actie toe waar dit wordt ondersteund en op basis van de werking ervan. Als u Hervatten alleen gebruikt voor de ondersteunde acties, hoeft u de eigenschap _debug_deployment niet in te schakelen.

Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor meer informatie over _debug_deployment.

Als u Hervatten wilt gebruiken voor een inrichtingsaanvraag of voor de beschikbare acties, moet u gebruikers rechten verlenen voor de actie Hervatten. Zie Gebruikers rechten verlenen voor services, catalogusitems en acties.

U kunt gebruikers rechten verlenen voor de actie Hervatten voor de volgende inrichtingsactiviteiten.

 • Inrichtingsaanvragen
 • Actie Hervatten
 • Actie Inschalen
 • Actie Uitschalen
 • Actie Vernietigen

Beperkingen van de actie Hervatten

Wanneer u bepaalt of u Hervatten kunt gebruiken dan wel een nieuwe instantie van een blueprint moet aanvragen, moet u rekening houden met de beperkingen.

 • De blueprint kan niet worden gewijzigd vanaf het moment van de aanvraag.

  Op het moment van de aanvraag wordt een niet-wijzigbare versie van de blueprint gekoppeld aan de catalogusaanvraag. Deze statische versie bevat alle specificaties, inclusief kenmerken, aangepaste eigenschappen, instellingen enzovoort, zoals ze waren bij het starten van de inrichting. Als uw blueprint een fout bevat die tot een storing leidt, kan dit niet worden opgelost door de fout te corrigeren en de actie Hervatten uit te voeren omdat deze verwijst naar de versie die is gekoppeld aan de aanvraag. In dit scenario moet u een nieuwe instantie inrichten.

  Voorbeelden

  • Blueprint A vereist 5 GB RAM, maar de aanvraag mislukt omdat u slechts reserveringen hebt voor 3 GB. Als u de blueprint bijwerkt zodat deze slechts 3 GB vereist en vervolgens Hervatten uitvoert, zal de actie mislukken. Bij het uitvoeren van de actie Hervatten wordt de oorspronkelijke aanvraag gecontroleerd en wordt nog steeds 5 GB gezocht. Als u echter de systeemreservering voor de bedrijfsgroep verhoogt tot 5 GB en Hervatten uitvoert, zal de actie slagen.
  • Wanneer u blueprint B aanvraagt, die een aangepaste gastspecificatie bevat, mislukt dit. Na onderzoek blijkt dat de aangepaste gastspecificatie is hernoemd in uw vCenter Server-instantie. Als u de blueprint met de nieuwe naam bijwerkt en Hervatten uitvoert, mislukt de actie. U hebt de blueprint bijgewerkt, maar de oorspronkelijke versie wordt gebruikt voor de actie Hervatten. Als de nieuwe naam de naam is die u in de toekomst wilt gebruiken, implementeert u een nieuwe instantie van de blueprint in plaats van Hervatten te gebruiken. Anders moet u de naam van de aangepaste gastspecificatie in de vCenter Server-instantie opnieuw wijzigen in de naam die de oorspronkelijke versie verwacht en de actie Hervatten uitvoeren. Als u niet wilt dat de volgende inrichtingsaanvraag mislukt, mag u niet vergeten de blueprint bij te werken met de juiste aangepaste gastspecificatie.

  Hervatten werkt als u de doelimplementatieomgeving kunt bijwerken zodat deze de blueprintspecificaties ondersteunt zoals ze waren op het moment van de aanvraag.

 • Opnieuw proberen kan alleen vanaf het punt van de fout.

  De actie Hervatten probeert de taken van het onderdeel opnieuw uit te voeren vanaf het punt van de fout. Ze dient niet de hele inrichtingsaanvraag opnieuw in.

  Voorbeelden

  • Blueprint C maakt een toepassings-virtual machine en een database-virtual machine. De implementatie van de database-VM slaagt, maar de inrichting op de toepassings-VM mislukt. Als u de actie Hervatten uitvoert, wordt alleen een nieuwe poging gedaan om de toepassings-VM in te richten.

   Als een onderdeel als Mislukt wordt gemarkeerd, wordt dit behandeld alsof het nooit is uitgevoerd. Als de installatie mislukt tijdens de configuratiefase op de database-VM, bijvoorbeeld vanwege een scriptfout, maar de database intact is, bestaat de database nog wanneer het script wordt uitgevoerd tijdens een Hervatten-actie. Het installatiescript, dat het configuratiescript bevat, wordt niet opnieuw uitgevoerd. Het hervatten mislukt. U moet het script corrigeren en een nieuwe instantie inrichten.

  • Een andere variant om rekening mee te houden is dat de toewijzing van de stap is geslaagd, maar het inrichten is mislukt. Wanneer u in dit voorbeeld de actie Hervatten uitvoert, waarbij een nieuwe poging wordt gedaan vanaf het punt waarop de inrichting is mislukt, verwerkt de hervattingsaanvraag verouderde toewijzingsinformatie en zal het hervatten mislukken.

Werken met de actie Hervatten en werkstroomabonnementen

Als de werkstroom voor een abonnement mislukt, kunt u de actie Hervatten niet uitvoeren om die werkstroom te hervatten. De actie Hervatten kan alleen worden uitgevoerd voor mislukte inrichtingsgebeurtenissen. Op dat moment wordt een nieuwe werkstroom uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: als u zich abonneert op de gebeurtenis Catalogusaanvraag ontvangen, voldoen zowel de mislukte inrichtingsaanvraag als de nieuwe aanvraag voor hervatting onafhankelijk aan de abonnementsvoorwaarden, maar voor het abonnement is niet bekend dat de mislukte aanvraag en de aanvraag voor hervatting gerelateerde activiteiten zijn.