Wanneer u een catalogusaanvraag indient, kan het aanvraagformulier voor elke blueprint anders zijn. De verschillen in de formulieren worden geconfigureerd door de ontwerper van de blueprint.

De formulierverschillen worden bepaald door de mate waarin u uw aanvraag kunt aanpassen. Mogelijk kunt u meerdere opties selecteren om uw aanvraag aan te passen, maar het kan ook zijn dat u geen opties hebt.

De blueprintarchitect kan bijvoorbeeld een blueprint ontwerpen zodat u een bepaald aantal CPU's kunt selecteren of waar u groot, gemiddeld of klein selecteert, waarvan elk een vooraf bepaald aantal CPU's is. Een blueprint kan ook verbiedend zijn en geen wijzigingen in de blueprint toestaan voordat u deze verzendt.

Nadat de aanvraag met succes is ingericht, wordt de geïmplementeerde werklast of service door u beheerd.

Voorwaarden

 • U moet lid zijn van een bedrijfsgroep die rechten voor één of meer catalogusitems heeft. Zie Rechten maken.
 • Als u de implementatie namens een andere gebruiker uitvoert, moet de ondersteunende rol aan u zijn toegewezen in de bedrijfsgroep. Zie Een bedrijfsgroep maken.

Procedure

 1. Klik op Catalogus.
 2. Als de ondersteunende rol aan u is toegewezen in een of meer bedrijfsgroepen en u de implementatie uitvoert namens een ander groepslid, voert u de naam van de gebruiker of de aangepaste groepsnaam in het zoekgebied Namens in.
  De lijst met catalogusitems beperkt zich tot de items waarop de bedrijfsgroepen waarvan de geselecteerde gebruiker of groep lid is rechten hebben.

  Als u geen gebruiker selecteert, wordt de aanvraag ingediend voor u.

 3. Gebruik de zoek- en sorteeropties om het item te zoeken dat u wilt implementeren en klik op Aanvragen.

  Screenshot van een cataloguskaart die meerdere bedrijfsgroepen en de bijbehorende service illustreert.
 4. Als u lid bent van meer dan één bedrijfsgroep die rechten heeft op de blueprint, selecteert u de bedrijfsgroep die met de implementatie moet worden gekoppeld.
 5. Configureer alle verplichte en eventuele andere beschikbare opties op het aanvraagformulier.
  Het formulier kan verschillen afhankelijk van hoe de blueprint is geconfigureerd. Hieronder volgen voorbeelden die variëren van eenvoudig tot meer complex met meerdere tabbladen. Voorbeelden van verschillende typen aanvraagformulieren.
 6. Klik op Indienen.

resultaten

De aanvraag wordt ingediend voor inrichting en het tabblad Implementaties wordt geopend, zodat u de voortgang van uw aanvraag kunt volgen.

Volgende stappen

Controleer of uw aanvraag is geïmplementeerd. Zie Provisioning-aanvragen controleren.