U kunt goedkeuringsbeleid als governance toevoegen aan aanvragen voor de servicecatalogus zodat u de bronnen in uw omgeving kunt beheren. Elk beleid bestaat uit een reeks voorwaarden die u kunt toepassen op services, catalogusitems en acties, en geldt voor gebruikers die u rechten verleent voor die items.

Proces voor goedkeuringsbeleid

Om te beginnen maakt een tenantbeheerder of goedkeuringsbeheerder goedkeuringsbeleid om de inrichting waar nodig te reguleren.

Goedkeuringsbeleid wordt gemaakt voor beleidstypen of specifieke items. Als u het beleid baseert op een beleidstype, kunt u het toepassen op overeenkomende typen catalogusitems. Als u het beleid bijvoorbeeld baseert op een softwarebeleidstype, kunt u het gedefinieerde beleid toepassen op alle software-items in de verleende rechten. Als het beleid voor een specifiek item is bedoeld, moet u het uitsluitend op dat item toepassen. Als het item bijvoorbeeld een specifiek software-item is, moet u het alleen toepassen op dat specifieke databasesoftware-item in de verleende rechten.

Het beleid kan goedkeuring vooraf of achter vereisen. Bij goedkeuring vooraf moet de aanvraag eerst goedgekeurd zijn voordat het aangevraagde item kan worden ingericht. Wanneer de goedkeuring achteraf plaatsvindt, moet de goedkeurder de aanvraag accepteren voordat het ingerichte item beschikbaar wordt gesteld aan de aanvrager.

De configuraties met goedkeuring vooraf en achteraf hebben een of meer niveaus die bepalen wanneer het goedkeuringsbeleid wordt geactiveerd en hoe en door wie de aanvraag wordt goedgekeurd. U kunt meerdere niveaus toevoegen. Een goedkeuringsbeleid kan bijvoorbeeld een niveau voor goedkeuring door een beheerder hebben, gevolgd door een niveau voor financiële goedkeuring.

Vervolgens wordt het goedkeuringsbeleid door een tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder toegepast op services, catalogusitems en acties.

Wanneer een gebruiker van een servicecatalogus ten slotte een item aanvraagt waarop een goedkeuringsbeleid wordt toegepast, keuren de goedkeurders de aanvraag goed of verwerpen deze op hun tabblad Inbox. De aanvragende gebruiker kan de goedkeuringsstatus voor een specifieke aanvraag volgen op het tabblad Implementaties.