Een SysPrep-antwoordbestand bevat verschillende vereiste instellingen voor WIM-inrichtingen.

Tabel 1. vereiste SysPrep-instellingen voor Windows Server- or Windows XP-referentiemachine
GuiUnattended-instellingen Waarde
AutoLogon Ja
AutoLogonCount 1
AutoLogonUsername username

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

AutoLogonPassword

wachtwoord voor AutoLogonUsername.

Tabel 2. Vereiste SysPrep-instellingen voor referentiemachine doe niet werken met Windows Server 2003 of Windows XP:
AutoLogon-instellingen Waarde
Enabled Ja
LogonCount 1
Username username

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

Password wachtwoord

(username en password zijn de verificatiegegevens voor de automatische aanmelding wanneer het gastbesturingssysteem van de nieuw ingerichte machine wordt opgestart. Doorgaans is dit de beheerdersaccount.)

Opmerking: Voor referentiemachines die werken met een nieuwer Windows-platform dan Windows Server 2003/Windows XP, gebruikt u de aangepaste eigenschap Sysprep.GuiUnattended.AdminPassword om het wachtwoord voor de automatische aanmelding in te stellen. U kunt dit het beste regelen door een aangepaste eigenschapsgroep te maken waarin deze aangepaste eigenschap is opgenomen. Tenant- en bedrijfsgroepbeheerders kunnen deze gegevens dan op de juiste wijze overnemen in hun blueprints.