Mogelijk moet u bij de inrichting met catalogusitems bepaalde elementen buiten vRealize Automation maken of voorbereiden. Als u bijvoorbeeld een catalogusitem voor de inrichting van een kloonmachine wilt aanbieden, moet u op uw hypervisor een sjabloon maken waarmee u kunt klonen.