Een virtuele reservering voorziet in toegang tot de inrichtingsservices van een virtual machine-implementatie voor een bepaalde vRealize Automation-bedrijfsgroep. Beschikbare typen virtuele reservering zijn onder meer vSphere, Hyper-V, KVM, SCVMM en XenServer.

Een reservering is een deel van de geheugen-, CPU-, netwerk- en opslagbronnen van een computerbron dat aan een specifieke vRealize Automation-bedrijfsgroep wordt toegewezen.

Een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen op één endpoint hebben of reserveringen op meerdere endpoints.

Om virtual machines in te richten, moet een bedrijfsgroep minimaal één reservering op een virtuele computerbron hebben. Elke reservering is slechts voor één bedrijfsgroep, maar een bedrijfsgroep kan meerdere reserveringen op één computerbron of meerdere reserveringen op verschillende computerbrontypen hebben.

Naast het definiëren van het deel van materiaalbronnen dat aan de bedrijfsgroep is toegewezen, kan een reservering beleidsregels, prioriteiten en quotums definiëren die de plaatsing van machines bepaalt.

Voor een goede inrichting moet de reservering voldoende beschikbare opslag hebben. De beschikbare opslag van de reservering is afhankelijk van:
  • Hoeveel opslag in de datastore en/of het cluster beschikbaar is.
  • Hoeveel van die opslag is gereserveerd voor die datastore en/of dat cluster.
  • Hoeveel van die opslag al is toegewezen in vRealize Automation

Zelfs als bijvoorbeeld vCenter Server opslag beschikbaar heeft voor de datastore en/of het cluster, zal de inrichting mislukken met een fout van het type 'Geen reservering beschikbaar om toe te wijzen...' als er te weinig opslag is gereserveerd. De toegewezen opslag op een reservering is afhankelijk van het aantal VM's (ongeacht hun status) op die specifieke reservering. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Machine XXX: Geen reservering beschikbaar om binnen de groep XXX toe te wijzen. In totaal werd XX GB aan opslag aangevraagd (2151030) op http://kb.vmware.com/kb/2151030 voor meer informatie.