De aanwezigheid van vRealize Automation-opslagreserveringsbeleid is van invloed op de verdeling van belasting met vRealize Operations Manager.

Als de verdeling van belasting met vRealize Operations Manager is ingeschakeld, geeft vRealize Automation een lijst met beschikbare reserveringen door aan vRealize Operations Manager, en evalueert vRealize Operations Manager de reserveringen voor opslagplaatsing gebaseerd op operationele analyse.

Opmerking: Verdeling van belasting met vRealize Operations Manager ondersteunt alleen virtual machines met een of meer schijven, waarbij slechts één opslagreserveringsbeleid aanwezig is. Meerdere beleidscombinaties worden niet ondersteund voor schijfplaatsing, omdat de plaatsing van afzonderlijke schijven niet wordt ondersteund.

Als een blueprint een opslagreserveringsbeleid bevat, veranderen aanbevelingen voor de verdeling van belasting van vRealize Operations Manager op de volgende manieren:

Configuratie Plaatsing
Virtual machines met een of meer schijven, waar geen enkele een opslagreserveringsbeleid specificeert Plaatsing gebeurt zoals gewoonlijk. vRealize Operations Manager evalueert de volledige, ongefilterde lijst met kandidaatreserveringen.
Virtual machines met een of meer schijven, waar allen hetzelfde opslagreserveringsbeleid specificeren Kandidaatreserveringen worden gefilterd op opslagniveau, zodat vRealize Operations Manager alleen de gegevensopslag evalueert die overeenkomt met dat opslagreserveringsbeleid.
Virtual machines met meerdere schijven, waarbij sommigen hetzelfde opslagbeleid specificeren, maar waar anderen geen opslagreserveringsbeleid opgeven
  • Wanneer het opslagallocatietype COLLECTED is, de standaard, worden alle schijven behandeld alsof ze hetzelfde beleid delen. vRealize Operations Manager evalueert de gegevensopslag die overeenkomt met dat opslagreserveringsbeleid.
  • Wanneer het opslagallocatietype DISTRIBUTED is, kunnen virtual machines niet geplaatst worden volgens de aanbevelingen van vRealize Operations Manager omdat de plaatsing van afzonderlijke schijven niet wordt ondersteund. Standaard worden er dan in plaats daarvan vRealize Automation-plaatsingingsalgoritmes gebruikt.

U kunt het opslagallocatietype instellen met behulp van een aangepaste eigenschap.

Virtual machines met meerdere schijven, waarbij de schijven een verschillend opslagreserveringsbeleid specificeren Omdat ze conflicterende vereisten hebben voor het opslagreserveringsbeleid, kunnen deze virtual machines niet worden geplaatst volgens vRealize Operations Manager-aanbevelingen. Standaard worden er dan in plaats daarvan vRealize Automation-plaatsingingsalgoritmes gebruikt.
Virtual machines die een specifiek opslagpad vereisen Deze virtual machines worden niet via een vRealize Operations Manager-aanbeveling geplaatst, omdat u al een opslagpad heeft opgegeven. Plaatsing komt mogelijk, of mogelijk niet, overeen met wat vRealize Operations Manager zou hebben aanbevolen.

U kunt het opslagpad instellen door gebruik te maken van een aangepaste eigenschap.

Plaatsingsfouten - wanneer op vRealize Operations Manager gebaseerde plaatsing niet uitgevoerd kan worden, wordt de reden beschreven door een fout. Redenen kunnen de niet-ondersteunde situaties zijn die in de lijst hierboven zijn beschreven, of omgevingsfactoren zoals mislukte communicatie tussen vRealize Operations Manager en vRealize Automation.

Om fouten te controleren, gaat u naar Aanvragen > Uitvoering. Klik rechtsboven op Plaatsingsfouten weergeven.