In de standaardbeleidsregels wordt alleen de verificatiemethode voor wachtwoorden geconfigureerd. U moet de beleidsregels bewerken voor het selecteren van de andere verificatiemethoden die u hebt geconfigureerd en het instellen van de volgorde waarin de verificatiemethoden worden gebruikt voor verificatie.

Voorwaarden

Schakel de verificatiemethoden in die door uw organisatie worden ondersteund en configureer deze. Zie Alternatieve producten voor gebruikersverificatie integreren in Beheer van directory's.

Procedure

  1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Beleid.
  2. Klik om het standaardtoegangsbeleid om dit te bewerken.
  3. Als u een beleidsregel wilt bewerken, klikt u op de te bewerken verificatiemethode in de kolom Verificatiemethode van Beleidsregels.
    Als u een nieuwe beleidsregel wilt toevoegen, klikt u op het +-pictogram.
  4. Klik op Opslaan en klik opnieuw op Opslaan op de pagina Beleid.
  5. Klik op Opslaan en klik opnieuw op Opslaan op de pagina Beleid.