Tot slot moet u het bestand doagentc.bat configureren.

Procedure

 1. Ga naar de VRMGuestAgent-map in uw WinPE-installatiekopie.
  Bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\VMware\Plugins\VRM Agent\VRMGuestAgent.
 2. Maak een kopie van het bestand doagentsvc-template.bat en geef het de naam doagentc.bat.
 3. Open doagentc.bat in een teksteditor.
 4. Verwijder alle instanties van de tekenreeks #Comment#.
 5. Vervang alle instanties van de tekenreeks #Dcac Hostname# door de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de Manager Service-host.
  De standaardpoort voor de Manager Service is 443.
  Optie Beschrijving
  Als u een load balancer gebruikt Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en poort van de load balancer voor de Manager Service in. Bijvoorbeeld:
  load_balancer_manager_service.mycompany.com:443
  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en poort van de Manager Service in. Bijvoorbeeld:
  manager_service.mycompany.com:443
 6. Vervang alle instanties van de tekenreeks #errorlevel# door het teken 1.
 7. Vervang alle instanties van de tekenreeks #Protocol# door de tekenreeks /ssl.
 8. Sla het bestand op en sluit het.

Volgende stappen

De gastagenteigenschapsbestanden configureren.