U kunt een container inrichten op basis van een sjabloon of een image in de weergave Sjablonen.

Tijdens het inrichtingsproces wordt een container gemaakt op basis van de configuratie-instellingen die voorkomen in de sjabloon of het image waarmee de inrichting wordt uitgevoerd.

U kunt een container inrichten op basis van een sjabloon of image door ofwel bestaande configuratie-instellingen te gebruiken ofwel door de configuratie-instellingen te bewerken en vervolgens de inrichting uit te voeren.

U kunt ook de configuratie-instellingen bewerken en deze opslaan in een nieuwe, aangepaste sjabloon of image van de container.

Voorwaarden

 • Controleer of Containers voor vRealize Automation is ingeschakeld voor uw ondersteunde vRealize Automation-implementatie.
 • Meld u bij vRealize Automation aan als containerbeheerder.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Containers.
 2. Selecteer Bibliotheek > Sjablonen in het linkervenster.

  Er verschijnt een lijst met sjablonen en images die beschikbaar zijn om in te richten.

  • Geconfigureerde sjablonen in de weergave Images.
  • Bestaande of aangepaste sjablonen in de weergave Sjablonen.
  • Alle beschikbare sjablonen en images op basis van uw opgegeven registers in de weergave Alles.

  Ook zijn de opties Importeren en Exporteren beschikbaar om sjablonen en images te importeren of exporteren.

 3. Gebruik de weergaveopties Alle, Images of Sjablonen om de sjabloon of het image voor de inrichting weer te geven.
 4. Richt de sjabloon of het image in.
  Optie Beschrijving
  Inrichten met bestaande instellingen.
  1. Klik op Provision.

  In de weergave Inrichtingsaanvragen wordt informatie over de voortgang van de inrichting weergegeven.

  Inrichten door instellingen te bewerken.
  1. Klik op de pijl naast de knop Provision.
  2. Klik op Extra informatie invoeren.
  3. Voer de extra informatie in voor de container in het formulier Een container inrichten.
  4. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van het formulier, klikt u op Provision om de gewijzigde instellingen in te richten.
  5. Klik op Opslaan als sjabloon wanneer u uw wijziging als een nieuwe sjabloon voor containers wilt opslaan in Containers voor vRealize Automation.

  In de weergave Inrichtingsaanvragen wordt informatie over de voortgang van de inrichting weergegeven.