De platforms vSphere, vCloud Air en vCloud Director bieden ondersteuning voor de herconfiguratie van bestaande machines in een implementatie om specificaties zoals CPU, geheugen en opslag te wijzigen.

Aanvragen voor nieuwe configuraties zijn onderhevig aan goedkeuring op basis van rechten, beleidsregels en de acties die zijn ingeschakeld voor het machineonderdeel in de blueprint.

Het herconfigureren van een virtual machine die is toegewezen aan een netwerk op aanvraag, wordt niet ondersteund. U kunt een NIC die is aangesloten in een netwerk op aanvraag, niet herconfigureren. Als u een NAT op aanvraag of een geleid netwerk probeert te herconfigureren, wordt de fout Original network [<network>] is not selected in the machine's reservation. weergegeven, blijven de netwerken op de machine intact en blijven de IP-adressen op de machine ongewijzigd.

Als u rechten hebt voor de acties Nieuwe configuratie annuleren (machine) en Nieuwe configuratie uitvoeren (machine), kunt u een hernieuwde configuratie annuleren of een mislukte nieuwe configuratie opnieuw proberen uit te voeren.

Een schijf uitbreiden op een VM die is ingericht met een gekoppelde kloonblueprint wordt niet ondersteund.

U kunt machines niet opnieuw configureren met behulp van onderdeelprofielen van Size of Image. Het bereik van de CPU, het geheugen en de opslag wordt berekend op basis van het profiel en blijft beschikbaar voor het opnieuw configureren van acties. Gebruik bijvoorbeeld een kleine waardeset (1 CPU, 1024 MB geheugen en 10 GB opslag), een middelgrote waardeset (3 CPU's, 2048 MB geheugen, 12 GB opslag) en een grote waardeset (5 CPU's, 3072 MB geheugen, 15 GB opslag) voor Size. De beschikbare bereiken tijdens de herconfiguratie van de machine zijn 1-5 CPU's, 1024-3072 MB geheugen en 1-15 GB opslag.

vRealize Automation maakt een momentopname van de blueprint tijdens de implementatie. Als u herconfiguratieproblemen ondervindt tijdens het bijwerken van de machine-eigenschappen zoals CPU en RAM in een implementatie, raadpleegt u het Knowledge Base-artikel 2150829 vRA 7.x Blueprint Snapshotting.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een machine-eigenaar, ondersteuningsgebruiker, bedrijfsgroepsgebruiker met een rol voor gedeelde toegang of bedrijfsgroepbeheerder.

 • De machine die u opnieuw wilt configureren moet de status Aan of Uit hebben en geen actieve configuratiestatus.
 • Het machinetype moet vSphere, vCloud Air of vCloud Director zijn, hoewel de instellingen van NSX alleen gelden voor vSphere.
 • Controleer of u over het recht beschikt om een machine opnieuw te configureren.

Procedure

 1. Klik op Implementaties.
 2. Zoek de implementatie met de machine die u opnieuw moet configureren en klik op de implementatienaam.
 3. Klik op de virtuele machine en klik op het tandwielpictogram voor acties op het tabblad Componenten.
  Het actiemenu van het component wordt weergegeven.
 4. Selecteer Opnieuw configureren.
 5. Selecteer het juiste tabblad voor de instellingen die u opnieuw wilt configureren.
  Tabel 1. Herconfiguratiewijzigingen aanvragen
  Tabblad Onderwerp
  Algemeen

  CPU's en geheugen opnieuw configureren

  Opslag

  Opslaginstellingen bewerken

  Netwerk

  Netwerkinstellingen wijzigen

  Zie NAT-regels in een implementatie wijzigen als u NAT-regels wilt wijzigen.

  Beveiliging Zie Beveiligingsitems aan een implementatie toevoegen of eruit verwijderen als u beveiligingsinstellingen opnieuw wilt configureren.
  Properties

  De instellingen van aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen wijzigen

Volgende stappen

De aangevraagde machineherconfiguratie uitvoeren.