U kunt de instelling voor de reservering of opslag wijzigen voor een beheerde machine. Dit is handig wanneer de machine wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat niet beschikbaar is in de huidige reservering. Voor een implementatie van één machine kunt u ook de bedrijfsgroep van de machine wijzigen.

U kunt de machine in een implementatie met één machine verplaatsen naar een andere bedrijfsgroep als de eigenaar van de machine lid is van de doelbedrijfsgroep. Om de instelling voor de bedrijfsgroep te kunnen wijzigen, moet u bedrijfsgroepbeheerder zijn van zowel de originele bedrijfsgroep als de doelbedrijfsgroep.

Opmerking:

Als de machine een reserveringsbeleid heeft, kunt u de bedrijfsgroep niet veranderen.

U kunt extra reserveringen voor de gekoppelde computingbron maken met de menuopties Beheer > Computingbron.

Opslagruimte en geheugen die door middel van een reservering zijn toegewezen aan een ingerichte machine, worden vrijgemaakt wanneer de machine waaraan ze zijn gekoppeld, in vRealize Automation wordt verwijderd door de actie Vernietigen. De opslagruimte en het geheugen worden niet vrijgemaakt als de machine wordt verwijderd in de vCenter Server.

Bijvoorbeeld: u kunt geen reservering verwijderen die is gekoppeld aan machines in een bestaande implementatie. Als u geïmplementeerde machines handmatig verplaatst of verwijdert in de vCenter Server, blijft vRealize Automation de geïmplementeerde machines als live herkennen en voorkomen dat u bijbehorende reserveringen verwijdert.

Als door het wijzigen van de reservering een machine in vCenter Server wordt verplaatst naar een nieuw opslagpad dat geen deel uitmaakt van de reservering van de machine in vRealize Automation, moet u controleren of het doel of een nieuw opslagpad is geselecteerd in de reservering van de machine voordat u de reservering van de machine wijzigt.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Beheerde machines.
  2. Zoek de machine met de reservering die u wilt wijzigen.
  3. Klik op Reservering wijzigen in het vervolgkeuzemenu.
    U kunt informatie over de beheerde machine, zoals de gekoppelde blueprint en computingbron, weergeven door op Weergeven te klikken in het vervolgkeuzemenu.
  4. (Optioneel) Selecteer een bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.
  5. (Optioneel) Selecteer een reservering in het vervolgkeuzemenu Reservering.
  6. (Optioneel) Selecteer een opslagbeleid in het vervolgkeuzemenu Opslag.
  7. Klik op OK.