Met endpointinstellingen kunt u locaties en verificatiegegevens voor toegang definiëren voor gegevensverzameling en implementatie van de servicecatalogus.

Tabblad Algemeen

De meeste vRealize Automation-endpoints hebben de volgende opties. Instellingen die uniek zijn voor een bepaald endpointtype zijn als zodanig aangeduid.

Tabel 1. Instellingen tabblad Algemeen
Instelling Beschrijving
Naam

Voer de naam van het endpoint in.

Beschrijving

Voer de beschrijving van het endpoint in.

Adres

Voer het adres van het endpoint in. Gebruik hiervoor de endpoint-specifieke adresindeling.

 • In het geval van een KVM (RHEV)- of NetApp ONTAP-endpoint, moet het adres een van de volgende indelingen hebben:
  • https://FQDN
  • https://IP-adres
  Bijvoorbeeld: https://mycompany-kvmrhev1.mycompany.local of netapp-1.mycompany.local.
 • In het geval van een OpenStack-endpoint, moet het adres de indeling https:// FQDN/powervc/openstack/ service hebben. Bijvoorbeeld: https://openstack.mijnbedrijf.com/powervc/openstack/admin.

 • In het geval van een OpenStack-endpoint, moet het adres een van de volgende indelingen hebben.
  • https://FQDN:500
  • https://IP-adres:500
 • In het geval van een vSphere-endpoint, moet het adres de indeling https://host/sdk hebben.
 • In het geval van een NSX-endpoint, moet het adres de indeling https://host hebben.
 • In het geval van een vRealize Orchestrator endpoint, moet het adres gebruikmaken van het https-protocol en de volledig gekwalificeerde naam of het IP-adres van de vRealize Orchestrator-server en het poortnummer van vRealize Orchestrator, bijvoorbeeld https://vrealize-automation-appliance-hostname:443/vco.
 • In het geval van een vRealize Operations-endpoint, moet het adres de indeling https://host/suite-api hebben.
Geïntegreerde verificatiegegevens

Als u uw vSphere geïntegreerde verificatiegegevens gebruikt, hoeft u geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Deze instelling is alleen van toepassing op vSphere-endpoints.

Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam op beheerdersniveau in de endpoint-specifieke indeling in die u voor het endpoint hebt opgeslagen, zoals voorgesteld in de gebruikersinterface.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord met beheerdersbevoegdheden in dat u hebt opgeslagen voor het endpoint.

OpenStack-project

Voer een OpenStack-tenantnaam in.

Deze instelling is alleen van toepassing op OpenStack-endpoints.

Organisatie

Als u een organisatiebeheerder bent, kunt u een vCloud Director-organisatienaam invoeren.

Deze instelling is alleen van toepassing op vCloud Director.

Toegangssleutel-id

Voer de Amazon AWS-sleutel-id in.

Deze instelling is alleen van toepassing op Amazon-endpoints.

Geheime toegangssleutel

Voer uw geheime toegangssleutel van Amazon AWS in.

Deze instelling is alleen van toepassing op Amazon-endpoints.

Poort

Voer de poortwaarde in voor het maken van een verbinding met het adres van het proxyendpoint.

Deze instelling is alleen van toepassing op proxyendpoints.

Prioriteit

Voer een prioriteitswaarde in, in de vorm van een geheel getal groter dan of gelijk aan 1. Hoe lager de waarde, des te hoger de prioriteit.

De prioriteitswaarde is geassocieerd met de ingesloten, aangepaste eigenschap VMware.VCenterOrchestrator.Priority.

Deze instelling is alleen van toepassing op vRealize Orchestrator-endpoints.

Tabblad Eigenschappen

Alle endpointtypen hebben een prioriteitentabblad voor het vastleggen van aangepaste eigenschappen of groepen en instellingen van eigenschappen. Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor voorbeelden van aangepaste eigenschappen voor specifieke endpointtypen.

Tabblad Associatie

U kunt een associatie met een NSX-endpoint of een proxyendpoint maken, afhankelijk van het endpoint dat u wilt associëren. U kunt een vSphere-endpoint associëren met een NSX-endpoint om NSX-instellingen toe te wijzen aan het vSphere-endpoint. U kunt ook een vCloud Air-, vCloud Director- of Amazon-endpoint associëren met een proxyendpoint om proxy-instellingen toe te wijzen aan het vCloud Air-, vCloud Director- of Amazon-endpoint.

Testverbinding

Met de bewerking Testverbinding kunt u de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaat voor een vSphere-, NSX- of vRealize Operations Manager-endpoint valideren. Zie Overwegingen bij het gebruik van Testverbinding.