U moet enige voorbereiding buiten vRealize Automation om verrichten om de sjabloon en aanpassingsobjecten te maken voor het klonen van Linux en Windows virtual machines.

Om te kunnen klonen is een sjabloon vereist, die wordt gemaakt op basis van een referentiemachine.

Werkstroom voor de voorbereiding van inrichting door middel van klonen

Als u een Windows-machine inricht door middel van klonen, kunt u de ingerichte machine alleen koppelen aan een Active Directory-domein via de aanpassingsspecificatie van vCenter Server of door een profiel voor een gastbesturingssysteem in de sjabloon voor SCVMM op te nemen. Machines die zijn ingericht door middel van klonen, kunnen niet in een Active Directory-container worden geplaatst tijdens de inrichting. U moet dit handmatig doen, nadat de inrichting gereed is.

Tabel 1. Checklist voor de voorbereiding van inrichting door middel van klonen
Taak Locatie Details
Selectievakje Maak een referentiemachine of geef door welke machine dit is. Hypervisor Zie de documentatie die wordt aangeboden door uw hypervisor.
Selectievakje (Optioneel) Als de kloonsjabloon Software-onderdelen moet ondersteunen, installeert u de vRealize Automation-gastagent en softwarebootstrapagent op uw referentiemachine. Referentiemachine Zie Een Windows-referentiemachine voorbereiden ter ondersteuning van Software voor Windows-referentiemachines.

Zie Een Linux-referentiemachine voorbereiden ter ondersteuning van Software voor Linux-referentiemachines.

Selectievakje (Optioneel) Als ondersteuning voor Software-onderdelen niet is vereist voor uw kloonsjabloon, maar u de geïmplementeerde machines wel wilt kunnen aanpassen, installeert u de vRealize Automationgastagent op uw referentiemachine. Referentiemachine Zie Gastagent voor vRealize Automation gebruiken bij de inrichting.
Selectievakje Als u in een vCenter Server-omgeving werkt, installeert u VMware Tools op de referentiemachine. vCenter Server Zie de documentatie bij VMware Tools.
Selectievakje Gebruik de referentiemachine om een sjabloon te maken om te klonen. Hypervisor De referentiemachine mag aan- of uitgezet worden. U bent bezig te klonen in vCenter Server. U kunt hiervoor direct een referentiemachine gebruiken zonder eerst een sjabloon te maken.

Zie de documentatie die wordt aangeboden door uw hypervisor.

Selectievakje Maak het aanpassingsobject om gekloonde machines te configureren door informatie van de System Preparation Utility toe te passen of de aanpassing van een versie van Linux uit te voeren. Hypervisor Als u een kloon uitvoert voor Linux kunt u de Linux-gastagent installeren en externe aanpassingsscripts uitvoeren, in plaats van een aanpassingsobject te maken. Als u kloont met vCenter Server moet u de aangepaste specificatie aanbieden, als het aanpassingsobject.

Zie de documentatie die wordt aangeboden door uw hypervisor.

Selectievakje Verzamel de informatie die vereist is om blueprints te maken, waarmee uw sjabloon kan worden gekloond. Leg informatie vast en draag deze over naar uw IaaS-architecten. Zie Checklist voor de voorbereiding op virtuele inrichting door middel van klonen.