De implementatiegegevens bieden meer dan de algemene informatie die u aantreft op de kaart. U kunt ook de implementatienaam en -beschrijving wijzigen en implementatie-acties en acties op componentniveau uitvoeren.

Controleer de algemene informatie over de implementatie, met inbegrip van de blueprint waarvan het is geïmplementeerd en de kosten.

De implementatienaam wijzigen

De implementatie heeft de naam van de blueprint. Deze naam heeft niet altijd een betekenis voor u als u met uw implementaties werkt. U kunt de naam en beschrijving veranderen in iets dat voldoet aan uw behoeften.

Screenshots van het potloodpictogram Bewerken en Naam en implementatiebeschrijving bewerken.
  1. Wijs de naam aan en klik op het potloodpictogram.
  2. Verander de naam en beschrijving in iets dat voor u betekenisvol is.

Acties op implementatieniveau uitvoeren

Acties op implementatieniveau zijn beperkt tot veranderingen die invloed hebben op de gehele implementatie. De lijst met beschikbare acties is afhankelijk van hoe uw bedrijfsgroep ze mag gebruiken.

Screenshot met het actiemenu op implementatieniveau