Met de REST API van vRealize Automation of met de vRealize CloudClient kunt u blueprints en inhoud van de ene vRealize Automation-omgeving programmatisch exporteren naar een andere omgeving.

U kunt bijvoorbeeld blueprints maken en testen in een ontwikkelingsomgeving en ze vervolgens in uw productieomgeving importeren. Of u kunt een eigenschapsdefinitie uit een communityforum importeren in uw actieve vRealize Automation-tenantinstantie.

U kunt de volgende inhouditems van vRealize Automation programmatisch importeren en exporteren:

  • Toepassingsblueprints en al hun onderdelen
  • IaaS-machineblueprints
  • Onderdelen van Software
  • XaaS-blueprints
  • Onderdeelprofielen
  • Eigenschapsgroepen

    Informatie over eigenschapsgroepen is specifiek voor een tenant en wordt alleen geïmporteerd met de blueprint als de eigenschapsgroep al bestaat in de vRealize Automation-doelinstantie.

Wanneer u een blueprint van de ene vRealize Automation-instantietenant naar een andere exporteert, wordt de informatie over de eigenschapsgroep die voor die blueprint is gedefinieerd niet herkend voor de geïmporteerde blueprint, tenzij de eigenschapsgroep al in de doeltenantinstantie bestaat. Als u bijvoorbeeld een blueprint importeert die een eigenschapsgroep met de naam mica1 bevat, is de eigenschapsgroep mica1 niet aanwezig in de geïmporteerde blueprint, tenzij de eigenschapsgroep mica1 al bestaat in de vRealize Automation-instantie waarin u de blueprint importeert. Om te voorkomen dat u informatie over eigenschapsgroepen verliest wanneer u een blueprint van de ene naar de andere vRealize Automation-instantie exporteert, gebruikt u vRealize CloudClient om een zip-bestand van het exportpakket te maken dat de eigenschapsgroep bevat. Vervolgens importeert u dat zip-bestand in de doeltenant voordat u de blueprint importeert. Voor meer informatie over het gebruik van vRealize CloudClient voor het opnoemen, verpakken, exporteren en importeren van eigenschapsgroepen, alsmede andere vRealize Automation-items, raadpleegt u het VMware Developer Center op https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Tabel 1. Het import- en exporttool kiezen
Tool Meer informatie
vRealize CloudClient

Zie de pagina vRealize CloudClient op de website VMware code.vmware.com op https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

vRealize Automation REST API Zie de API-documentatie in de VMware API Explorer voor vRealize Automation op https://code.vmware.com/apis/vrealize-automation.
Opmerking: Wanneer u blueprints binnen vRealize Automation-implementaties programmatisch importeert en exporteert om ze bijvoorbeeld van een testomgeving naar een productieomgeving over te brengen of van de ene organisatie naar de andere, moet u er rekening mee houden dat gegevens voor kloonsjablonen deel uitmaken van het pakket. Als u een blueprintpakket importeert, worden de standaardinstellingen namelijk automatisch ingevuld op basis van de gegevens in het pakket. Stel u hebt een blueprint gemaakt via een werkstroom met kloonbewerkingen. Wanneer u deze blueprint vervolgens exporteert en daarna importeert naar een vRealize Automation-implementatie met een endpoint waarop de sjabloon met de vereiste kloongegevens niet wordt gevonden, dan zullen bepaalde geïmporteerde blueprintinstellingen niet beschikbaar zijn voor die implementatie.