U kunt de aangevraagde machineherconfiguratie direct starten of deze inplannen om er op een later tijdstip aan te beginnen. U kunt ook opgeven hoe de machine wordt ingeschakeld, voordat u deze opnieuw configureert.

Procedure

 1. Als het tabblad Uitvoering zichtbaar is, kunt u het selecteren om extra herconfiguratie-instellingen op te geven. Als het niet zichtbaar is, klikt u op Indienen om de herconfiguratie van de machine te starten.
 2. Als het tabblad Uitvoering zichtbaar is, klikt u op Uitvoering om de herconfiguratie-actie in te plannen.
 3. (Optioneel) Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Aanvraag uitvoeren.
  Optie Beschrijving
  Onmiddellijk Begin zo snel mogelijk na goedkeuring met het opnieuw configureren.
  Gepland Begin op de opgegeven datum en tijd met het opnieuw configureren. Voer de datum en tijd in de tekstvakken in die worden weergegeven.
  De geplande tijd wordt aangegeven in de lokale tijd op de locatie waar de vRealize Automation-webserver zich bevindt. Als Aanvraag uitvoeren niet beschikbaar is, wordt direct begonnen met opnieuw configureren.
 4. (Optioneel) Selecteer een actie voor in-/uitschakelen in het vervolgkeuzemenu Actie voor in-/uitschakelen.
  Optie Beschrijving
  Opnieuw opstarten indien nodig (Standaard) Start indien nodig de machine opnieuw, voordat u deze opnieuw configureert.
  Reboot Start de machine opnieuw, voordat u deze opnieuw configureert, ongeacht of opnieuw starten is vereist.
  Niet opnieuw opstarten Start de machine niet opnieuw, voordat u deze opnieuw configureert, ook al is opnieuw starten vereist.

  Onder de volgende voorwaarden is het vereist om de machine opnieuw te starten, voordat u deze opnieuw configureert:

  • Wijziging van CPU, waarbij dynamisch toevoegen niet wordt ondersteund of is gedeactiveerd.
  • Wijziging van geheugen, waarbij geheugenwijzigingen zonder opnieuw starten niet worden ondersteund of zijn gedeactiveerd.
  • Wijziging van opslag waarbij opslagwijzigingen zonder opnieuw starten zijn gedeactiveerd

  Als de machine de status Afsluiten heeft, is deze niet opnieuw gestart.

  Opmerking: U kunt de vSphere-optie Dynamisch toevoegen deactiveren door de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Reconfigure.DisableHotCpu te gebruiken.
 5. Klik op OK.

Volgende stappen

U kunt de voortgang van het opnieuw configureren controleren door de statussen van de werkstroom te volgen die worden weergegeven in de gebruikersinterface. Zie Werkstroomstatussen van Bewerkingen opnieuw configureren.