XaaS-blueprints zijn vRealize Orchestrator-werkstromen die bronnen kunnen inrichten, wijzigingen in ingerichte bronnen kunnen maken of zich kunnen gedragen als een service die een taak in uw omgeving uitvoert. De blueprints en de bronacties hebben verschillende nuances die u moet begrijpen wanneer u blueprints voor uw servicecatalogusgebruikers ontwerpt.

De volgende definities helpen u de termen begrijpen die worden gebruikt bij het werken met XaaS-blueprints.

Aangepaste bron
Een vRealize Orchestrator-objecttype dat beschikbaar wordt gemaakt als een bron via de API van een vRealize Orchestrator-invoegtoepassing. U maakt een aangepaste bron voor het definiëren van de uitvoerparameter van een XaaS-inrichtingsblueprint en voor het definiëren van een invoerparameter van een bronactie.
XaaS-blueprintonderdeel
Een inrichtings- of niet-inrichtingsblueprint die u kunt gebruiken in het ontwerpcanvas van de blueprint. Deze blueprint kan ook een standalone XaaS-blueprint zijn.
Standalone XaaS-blueprint
Een inrichtings- of niet-inrichtingsblueprint die direct op de servicecatalogus wordt gepubliceerd en waaraan direct rechten voor de servicecatalogus worden verleend.
Inrichtingsblueprint
Een inrichtingsblueprint die een vRealize Orchestrator-werkstroom uitvoert om bronnen op het doelendpoint in te richten met behulp van de vRealize Orchestrator-invoegtoepassings-API voor de endpoint. Voeg bijvoorbeeld virtual NIC's toe aan een netwerkapparaat in vSphere. Om een inrichtingsblueprint te maken, moet u een aangepaste bron hebben die het vRealize Orchestrator-brontype definieert.
Wanneer een servicecatalogusgebruiker dit type catalogusitem opvraagt, zorgt de workflow voor de provisioning van het item en wordt het geïmplementeerde item opgeslagen op het tabblad Implementaties. U kunt bewerking na inrichting definiëren voor dit type ingerichte bronnen. U kunt de blueprints ook schaalbaar maken door een instantie indien nodig toe te voegen of te verwijderen.
Niet-inrichtingsblueprint
Een niet-inrichtingsblueprint voert een vRealize Orchestrator-werkstroom uit om een taak uit te voeren die de API niet nodig heeft om wijzigingen in een endpoint te maken. Bijvoorbeeld de werkstroom die een rapport maakt en dit vervolgens e-mailt naar of post op een doelcommunicatiesysteem.
Wanneer een servicecatalogusgebruiker dit type catalogusitem opvraagt, voert de workflow de scriptopdracht uit, maar wordt het item niet toegevoegd aan het tabblad Implementaties. U kunt geen bewerking na inrichting uitvoeren voor dit type blueprint. U kunt niet-inrichtingsblueprints gebruiken als ondersteunde werkstromen in schaalbare blueprints. U kunt bijvoorbeeld een blueprint maken om een load balancer met hoge beschikbaarheid te maken.
Samengestelde blueprint
Een blueprint die is gemaakt met behulp van het ontwerpcanvas. De samengestelde blueprint gebruikt een of meer onderdelen. Bijvoorbeeld een machineonderdeel, een softwareonderdeel of een XaaS-onderdeel. Wanneer u deze aan een service toevoegt, wordt deze weergegeven als een Implementatie. Wanneer u deze toevoegt aan een recht om deze beschikbaar te maken voor servicecatalogusgebruikers, wordt deze weergegeven als een samengestelde blueprint. Een samengestelde blueprint kan één blueprintonderdeel hebben, of deze kan een volledige toepassing bevatten met meerdere machines, software en netwerken.
Bronactie
Een werkstroom die u kunt uitvoeren op een geïmplementeerde inrichtingsblueprint. De geïmplementeerde blueprint kan een XaaS-blueprint of blueprintonderdeel zijn, of het kan een machinetype zijn dat u hebt toegewezen aan een vRealize Orchestrator-brontype.