Als tenantbeheerder kunt u goedkeuringsbeleid en rechten maken. U wijzigt het Dev- en QE-recht om het goedkeuringsbeleid dat u hebt gemaakt, toe te passen zodat goedkeuringen worden toegepast wanneer een gebruiker van een servicecatalogus het item aanvraagt.

Hoewel het mogelijk makkelijker is om de bedrijfsgroep rechten te verlenen voor de hele catalogusservice, levert u dat minder controle en toezicht op dan wanneer u de rechten voor catalogusitems afzonderlijk verleent. Stel dat u gebruikers rechten voor een service verleent, dan kunnen ze een aanvraag indienen voor alle bestaande catalogusitems in die service en alle items die er nog aan worden toegevoegd. Bovendien moet u dan voor elk catalogusitem in de service een algemener goedkeuringsbeleid instellen, waardoor er bijvoorbeeld altijd goedkeuring van een manager vereist is. Als u de rechten voor de catalogusitems afzonderlijk wilt verlenen, kunt u een specifiek goedkeuringsbeleid instellen voor elk item en nauwgezet bepalen wie welke items in de service kan aanvragen. U kunt de controle nog verder vergroten door de rechten voor elk catalogusitem op onderdeelniveau toe te wijzen.

Als u niet weet welk goedkeuringsbeleid u wilt toepassen op items in een recht, kunt u hier later op terugkomen en het juiste beleid toepassen. In dit scenario past u verschillende soorten goedkeuringsbeleid toe op de twee onderdelen van dezelfde gepubliceerde toepassingsblueprint.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Catalogusbeheer > Rechten.
 2. Klik op Dev- en QE-recht.
 3. Klik op het tabblad Items en goedkeuringen.
 4. Voeg de CentOS met MySQL-machine toe en pas het goedkeuringsbeleid toe.
  1. Klik op het pictogram Items toevoegen (Toevoegen) naast de titel Items waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Schakel het selectievakje CentOS met MySQL in.
  3. Klik op de pijl voor het vervolgkeuzemenu bij Dit beleid toepassen op geselecteerde items.
   Het beleid CentOS voor vSphere CPU en geheugen staat niet in de lijst.
  4. Klik op Alles weergeven en klik op de pijl-omlaag om alle soorten goedkeuringsbeleid weer te geven.
  5. Selecteer CentOS voor vSphere CPU en geheugen [Servicecatalogus - Catalogusitem Aanvraag - Virtual Machine].
   De vSphere CentOS-machine is een machineblueprint in een toepassingsblueprint. Bekijk de beleidsnamen en selecteer het gewenste beleid voor uw type catalogusitem. Als u het verkeerde beleid toepast, wordt het goedkeuringsbeleid niet uitgevoerd of worden de goedkeuringsaanvragen gestart op basis van onjuiste voorwaarden.
  6. Klik op OK.
 5. Voeg de het softwareonderdeel MySQL voor Linux virtual machine toe als een item en pas een goedkeuringsbeleid toe op het MySQL-item.
  1. Klik op het pictogram Catalogusitems en -onderdelen toevoegen (Toevoegen) naast de titel Catalogusitems en -onderdelen waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Catalogusitems en -onderdelenNee.
   Softwareonderdelen zijn altijd gekoppeld aan een machine. Ze zijn niet beschikbaar voor een afzonderlijke aanvraag in de servicecatalogus.
  3. Schakel het selectievakje MySQL voor Linux virtual machines in.
  4. Klik op de pijl voor het vervolgkeuzemenu bij Dit beleid toepassen op geselecteerde items.
  5. Selecteer MySQL goedkeuring bijhouden [Servicecatalogus - Aanvraag catalogusitem - Softwareonderdeel].
   U hebt deze uitgebreide optie niet nodig omdat het goedkeuringsbeleid is gemaakt voor dit specifieke softwareonderdeel, dat wordt toegevoegd aan een virtual machine.
  6. Klik op OK.
 6. Voeg acties toe die door de gebruikers kunnen worden uitgevoerd op de ingerichte machine.
  Er kan geen goedkeuringsbeleid worden toegepast op de acties in dit scenario.
  1. Klik op het pictogram Acties toevoegen (Toevoegen) naast de titel Acties waarvoor rechten zijn verleend.
  2. Selecteer de volgende acties.
   Naam / type Beschrijving
   Momentopname / virtual machine maken Hierdoor wordt een momentopname van een virtual machine gemaakt, inclusief de geïnstalleerde software. Hiermee kunnen ontwikkelaars momentopnamen maken waar ze naar terug kunnen keren tijdens de ontwikkeling.
   Vernietigen / Implementatie Hierdoor wordt de volledige, ingerichte blueprint vernietigd, niet alleen de machine. Gebruik deze actie om overblijvende onderdelen te vermijden.
   Uitschakelen / Machine Hierdoor wordt de virtual machine uitgeschakeld.
   Inschakelen / Machine Hierdoor wordt de virtual machine ingeschakeld.
   Momentopname / virtual machine terugzetten Hierdoor wordt een eerder gemaakte momentopname teruggezet.
  3. Klik op OK.
 7. Klik op Voltooien.

resultaten

Met dit recht kunt u verschillende soorten goedkeuring vereisen voor verschillende blueprintonderdelen.

Volgende stappen

Vraag het item CentOS met MySQL in de servicecatalogus aan als een lid van de bedrijfsgroep om te controleren of het recht en de goedkeuringen zich gedragen zoals verwacht.