Installeer de Linux-gastagent op uw referentiemachines om machines verder aan te passen na de implementatie.

Voorwaarden

 • Identificeer of maak de referentiemachine.
 • De gastagentbestanden die u downloadt bevatten zowel tar.gz- als RPM-pakketindelingen. Als uw besturingssysteem geen tar.gz- of RPM-bestanden kan installeren, gebruikt u een conversiehulpprogramma om de installatiebestanden te converteren naar uw gewenste pakketindeling.
 • Breng vertrouwen tot stand tussen de gastagent en uw Manager Service-machine. Zie De gastagent configureren om een server te vertrouwen.

Procedure

 1. Ga naar de pagina van de beheerconsole voor de vRealize Automation-toepassing.
  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com.
 2. Klik op de pagina voor gast- en softwareagenten in het gedeelte voor de installatie van onderdelen vanvRealize Automation van de pagina.
  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com/software/index.html.
  De pagina Installatieprogramma's voor gast- en softwareagenten wordt geopend, met koppelingen naar beschikbare downloads.
 3. Klik op Pakketten voor Linux-gastagenten in het gedeelte voor installatieprogramma's van gastagenten van de pagina om het bestand LinuxGuestAgentPkgs.zip te downloaden en op te slaan.
 4. Pak het gedownloade bestand LinuxGuestAgentPkgs.zip uit en maak de map VraLinuxGuestAgent.
 5. Installeer het gastagentpakket dat overeenkomt met het gastbesturingssysteem dat u tijdens de inrichting implementeert.
  1. Ga naar de submap VraLinuxGuestAgent die overeenkomt met het gastbesturingssysteem dat moet worden geïmplementeerd bij de inrichting, bijvoorbeeld rhel32.
  2. Zoek naar uw gewenste pakketindeling of converteer een pakket naar uw gewenste pakketindeling.
  3. Installeer het gastagentpakket op uw referentiemachine.
   Als u bijvoorbeeld de bestanden van het RPM-pakket wilt installeren, voert u rpm -i gugent-gugent-7.1.0-4201531.i386.rpm uit.
 6. Configureer de gastagent om te communiceren met de Manager Service door installgugent.sh Manager_Service_Hostname_fdqn:portnumber ssl platform uit te voeren.
  Het standaardpoortnummer voor de Manager Service is 443. Geaccepteerde platformwaarden zijn ec2, vcd, vca en vsphere.
  Optie Beschrijving
  Als u een load balancer gebruikt Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-load balancer in. Bijvoorbeeld:
  cd /usr/share/gugent
  ./installgugent.sh load_balancer_manager_service.mycompany.com:443 ssl ec2
  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van uw Manager Service-machine in. Bijvoorbeeld:
  cd /usr/share/gugent
  ./installgugent.sh manager_service_machine.mycompany.com:443 ssl vsphere
 7. Als geïmplementeerde machines niet al geconfigureerd zijn om het Manager Service SSL-certificaat te vertrouwen, moet u het bestand cert.pem op uw referentiemachine installeren om vertrouwen tot stand te brengen.
  • Voor de meest veilige aanpak verkrijgt u het cert.pem-certificaat en installeert u het bestand handmatig op de referentiemachine.
  • Voor een eenvoudiger aanpak kunt u verbinding maken met de Manager Service-load balancer of Manager Service-machine en downloadt u het cert.pem-certificaat.
  Optie Beschrijving
  Als u een load balancer gebruikt Voer als rootgebruiker op de referentiemachine de volgende opdracht uit:
  echo | openssl s_client -connect manager_service_load_balancer.mycompany.com:443 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > cert.pem
  Zonder load balancer Voer als rootgebruiker op de referentiemachine de volgende opdracht uit:
  echo | openssl s_client -connect manager_service_machine.mycompany.com:443 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > cert.pem
 8. Als u de gastagent installeert op een Ubuntu-besturingssysteem, maakt u symbolische koppelingen voor gedeelde objecten door een van de volgende opdrachtensets uit te voeren.
  Optie Beschrijving
  64-bits systemen
   cd /lib/x86_64-linux-gnu
  sudo ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.10
  sudo ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.10
  32-bits systemen
  cd /lib/i386-linux-gnu
  sudo ln -s libssl.so.1.0.0 libssl.so.10
  sudo ln -s libcrypto.so.1.0.0 libcrypto.so.10

Volgende stappen

Converteer de referentiemachine naar een sjabloon om te klonen, een installatiekopie van een Amazon-machine of een momentopname die uw IaaS-architecten kunnen gebruiken voor het maken van blueprints.