Als u analyses voor werklastplaatsing wilt gebruiken om machines te plaatsen wanneer u nieuwe blueprints implementeert, moet u de instantie van vRealize Automation hierop voorbereiden.

Om uw instantie van vRealize Automation voor te bereiden op het gebruik van het plaatsingsbeleid, configureert u de endpoints, maakt u een materiaalgroep en voegt u reserveringen toe.

Voorwaarden

 • Zorg dat u de vereisten voor werklastplaatsing begrijpt. Zie Werklastplaatsing configureren.
 • Voeg in vRealize Automation een specifieke gebruikersrol en machtigingen toe zodat vRealize Operations Manager referenties kan valideren. Zie Overzicht gebruikersrollen in het vRealize Automation-informatiecentrum.

Procedure

 1. Voeg in uw instantie van vRealize Automation een endpoint toe voor de instantie van vRealize Operations Manager en klik op OK.
  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoint > Endpoints.
  2. Selecteer Nieuw > Management > vRealize Operations Manager.
  3. Voer de algemene informatie in voor het vRealize Operations Manager-endpoint.
   U hoeft geen eigenschappen op te geven voor het endpoint.
 2. Voeg in uw instantie van vRealize Automation een endpoint toe voor de instantie van vCenter Server en klik op OK.
  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoint > Endpoints.
  2. Selecteer Nieuw > Virtueel > vSphere (vCenter).
  3. Voer de algemene informatie, eigenschappen en associaties in voor het vCenter Server-endpoint.
  Nadat u endpoints hebt toegevoegd en vRealize Automation gegevens daarvoor heeft verzameld, zijn de computerbronnen voor die endpoints beschikbaar. Vervolgens kunt u die computerbronnen toevoegen aan de materiaalgroep die u maakt.
 3. Maak een materiaalgroep zodat andere gebruikers reserveringen kunnen maken, en schakel het plaatsingsbeleid in.
  1. Selecteer Infrastructuur > Endpoint > Materiaalgroepen.
  2. Klik op Nieuw en voer informatie over de materiaalgroep in.
   Optie Beschrijving
   Naam Voer een betekenisvolle naam voor de materiaalgroep in.
   Beschrijving Voer een uitgebreide beschrijving in.
   Materiaalbeheerders Voer het e-mailadres in voor iedereen die u als materiaalbeheerder wilt aanstellen.
   Computerbronnen Selecteer de computerbronclusters die de beheerders kunnen beheren.
  Nadat u computerbronnen aan een materiaalgroep hebt toegevoegd en vRealize Automation gegevens erover heeft verzameld, kunnen materiaalbeheerders reserveringen maken voor de computerbronnen.
 4. Maak reserveringen voor de computerbronnen in de instantie van vCenter Server.
  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Reserveringen.
  2. Selecteer Nieuw > vSphere (vCenter).
  3. Voer op elk tabblad de informatie voor de reservering in.
   Optie Actie
   Algemeen Selecteer een reserveringsbeleid, de prioriteit voor elk beleid en klik op Deze reservering inschakelen.
   Bronnen Selecteer machinequota, geheugen en opslag. U hoeft geen bronpool op te geven.
   Netwerk Selecteer de netwerkadapter. U hoeft geen netwerkprofiel op te geven.
   Properties Voeg indien nodig aangepaste eigenschappen aan de reservering toe.
   Waarschuwing Selecteer Waarschuwingen over capaciteit indien nodig om ontvangers te melden wanneer de capaciteit de reserveringsdrempel overstijgt.
 5. Schakel het plaatsingsbeleid in.
  1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Plaatsingsbeleid.
  2. Schakel het selectievakje vRealize Operations Manager gebruiken voor plaatsingsaanbeveilingen in.

resultaten

U hebt vRealize Automation geconfigureerd om op basis van analyses van vRealize Operations Manager machines te plaatsen wanneer gebruikers blueprints implementeren.

Volgende stappen

Configureer vRealize Operations Manager om de instantie van vCenter Server te bewaken en beleid voor werklastplaatsing toe te passen op uw clustercomputerbronnen. Zie vRealize Operations Manager configureren voor werklastplaatsing in vRealize Automation.