U kunt aangepaste eigenschappen toevoegen aan een Azure-reservering om opties te ondersteunen zoals VPN-tunneling ten behoeve van communicatie tussen meerdere netwerken. Deze functionaliteit maakt ook het toevoegen van softwareonderdelen aan blueprints mogelijk.

U moet aangepaste eigenschappen maken die de juiste URL's definiëren om VPN-tunneling in uw netwerk te ondersteunen. Ook moet u eigenschappen maken die het pad definiëren naar de configuratiescripts voor Azure-tunneling die u eerder hebt gedownload.

Gebruik het privé-IP-adres van uw fysieke Azure-tunnelmachine en poort 1443, die u hebt toegewezen voor vRealize_automation_appliance_fqdn toen u de SSH-tunnel hebt aangeroepen.

In de volgende tabel staan de namen en waarden voor de eigenschappen die zijn vereist om VPN-tunneling te ondersteunen.

Naam Waarde
Azure.Windows.ScriptPath

Geeft het pad naar het gedownloade script aan waarmee tunneling wordt geconfigureerd voor Windows-systemen. Werk het pad bij voor uw implementatie.

Azure.Linux.ScriptPath

Geeft het pad naar het gedownloade script aan waarmee tunneling wordt geconfigureerd voor Linux-systemen. Werk het pad bij voor uw implementatie.

agent.download.url

Geeft de URL aan voor de VPN-agent in uw implementatie. De URL-indeling is https:// Privé_IP:1443/softwareservice//bronnen/noble-agent.jar

software.agent.service.url Voer de URL in voor de VPN-softwareagentservice voor uw implementatie. De URL-indeling is https:// Privé_IP:1443/softwareservice/api
software.ebs.url Voer de URL in van de event-broker-service voor uw implementatie. De URL-indeling is https:// Privé_IP:1443/event-broker-service/api

Voorwaarden

 • Download de door VMware geleverde Azure-scripts op de pagina Installatieprogramma's voor gast- en softwareagenten op uw vRealize Automation-toepassing

  Met deze scripts installeert u Azure-extensies die vereist zijn om VPN-tunneling te ondersteunen. Er zijn twee scripts: script.ps1 en script.sh. Het .ps1-bestand is voor Windows-systemen en het .sh-bestand voor Linux-systemen.

  1. Voer https://vrealize-automation-appliance-fqdn/software uit om de VMware vRealize Automation-toepassingspagina te openen.
  2. Klik op de koppeling voor gast- en softwareagenten onder het kopje vRealize Automation-onderdelen (IaaS, gast- en softwareagenten, hulpprogramma's) installeren.
  3. Download de Azure-scriptbestanden onder het kopje Azure-machines. Sla de scriptbestanden op een geschikte locatie op. U moet naar deze locatie verwijzen wanneer u de aangepaste eigenschappen van Azure-reserveringen configureert.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Voer de juiste naam en waarde voor de aangepaste eigenschap in het dialoogvenster Eigenschappen in.
 4. Klik bij het maken van elke eigenschap op OK in het dialoogvenster om de eigenschap toe te voegen.
 5. Nadat u alle vereiste eigenschappen hebt toegevoegd, klikt u op OK om de instellingen op te slaan.

Volgende stappen

Nadat u de aangepaste eigenschappen hebt gemaakt om VPN-tunneling te ondersteunen, kunt u softwareonderdelen maken voor uw Azure-blueprints. Raadpleeg vRealize Automation configureren voor meer informatie.

Wanneer u een softwareonderdeel voor Azure instelt, selecteert u Virtuele Azure-machine in de vervolgkeuzelijst Container op de pagina Nieuwe software.