U wilt als blueprintarchitect of beheerder ervoor zorgen dat u werkende blueprints aan de gebruiker levert.

Een catalogusaanvraag kan om verschillende redenen mislukken. Dit kan te wijten zijn aan netwerkverkeer, onvoldoende eindpuntresources of een foutieve blueprintspecificatie. Of de provisioning-aanvraag is gelukt, maar de implementatie lijkt niet te werken. Als blueprintarchitect wilt u voorkomen dat u blueprints levert die uw gebruikers niet kunnen implementeren.

U kunt een testservice en rechten maken, zodat u de blueprint uit de catalogus kunt implementeren. Zie Checklist voor het configureren van de servicecatalogus.

Als de resources niet met succes zijn geleverd, kunt u vRealize Automation gebruiken om problemen met de mislukte implementatie op te lossen.

Mogelijke foutstatussen

Als een provisioning-aanvraag mislukt, ziet u een van de volgende statussen.

  • Mislukt Een aanvraag kan om verschillende redenen mislukken. Een oorzaak is dat het provisioning-proces niet werkte vanwege een gebrek aan resources op het doeleindpunt, door onvoldoende resources die beschikbaar zijn om de blueprint te ondersteunen of door een slecht ontworpen blueprint die moet worden verbeterd. Een andere oorzaak is dat de aanvraag goedkeuring van iemand anders in uw organisatie vereist en dat de goedkeurder de aanvraag heeft afgewezen. Het is ook mogelijk dat een actie die u hebt uitgevoerd voor een implementatie is mislukt. De fout kan worden veroorzaakt om de goedkeurings- of omgevingsredenen die al genoemd zijn.

    Gebruik de volgende probleemoplossingsworkflow om de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Als u het probleem kunt oplossen, bekijkt u uw actie-opties met betrekking tot Verwijderen en Opnieuw indienen. Zie Opdrachten in het menu Actie voor ingerichte bronnen.

  • Gedeeltelijk succesvol. Een aanvraag kan gedeeltelijk succesvol zijn, wat betekent dat sommige componenten geïmplementeerd zijn, maar niet alle provisioning-stappen met succes zijn afgerond.

    Gebruik de volgende workflow voor probleemoplossing om te bepalen welke componenten slechts gedeeltelijk zijn gelukt en om de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Als u het probleem kunt oplossen, bekijkt u uw actie-opties met betrekking tot Verwijderen en evalueert u of u Hervatten kunt gebruiken. Zie Opdrachten in het menu Actie voor ingerichte bronnen en Werking van de actie Hervatten.

Workflow probleemoplossing

U kunt deze workflow gebruiken om een mislukte implementatie te onderzoeken. Als uit uw onderzoek blijkt dat de fout werd veroorzaakt door een tijdelijk omgevingsprobleem, kunt u de fout oplossen en de aanvraag opnieuw indienen. Als er een probleem is met de specificatie van de aanvraag, kunt u de blueprint bijwerken en een nieuwe aanvraag indienen.

Tabel 1. Hoe u moet beginnen met het oplossen van fouten
Werkstroom Stap voor probleemoplossing Voorbeeld
Nummer 1

Mislukte implementaties zijn op het tabblad Implementaties vermeld op de statusbalk. De kaart bevat het laatste foutbericht. Klik op de implementatienaam of voortgangsbalk voor meer informatie.

Foutbericht wordt weergegeven op de kaart implementaties
Nummer 2

U kunt de workflow gebeurtenissen op het tabblad Geschiedenis met implementatiegegevens gebruiken om te zien waar het provisioning-proces is mislukt. Deze workflow is ook handig wanneer u een actie voor een implementatie uitvoert, maar de wijziging mislukt.

Implementatiegegevens met foutmelding wordt weergegeven in de workflow.
Nummer 3

De mislukte status geeft aan waar de workflow is mislukt.

Nummer 4

De informatie biedt een meer uitgebreide versie van de foutmelding.

Als deze informatie in de wegwijzerhulp niet voldoende is om het probleem te identificeren en op te lossen, kunt u aanvullend onderzoek doen in de gebeurtenislogboeken.

Nummer 5

De volgende stappen vereisen een beheerdersrol.

Om een fout te vinden in de context van andere fouten en waarschuwingen, selecteert u Beheer > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboeken bekijken.

Bezig met zoeken naar de fout in het gebeurtenislogboek.
Nummer 6

U kunt de geavanceerde zoekopdracht gebruiken om de fout te vinden op basis van het bericht in de gegevens van de implementatie.

Nummer 7

Om de gegevens over de gebeurtenis weer te geven, klikt u op de koppeling van de doel-ID.

Nummer 8

De gegevens van de gebeurtenis bieden aanvullende provisioning-informatie die u kan helpen bij probleemoplossing.

Controleer de gegevens van de gebeurtenis
Nummer 9 Als beheerder kunt u de aanvraag ook bekijken in de context van andere aanvragen van uw gebruikers.

Selecteer Beheer > Aanvragen en klik op het aanvraagnummer om de invoer en gebeurtenissen van de aanvraag te controleren.

Aanvragenpagina met gebeurtenisgegevens.