Als u meer informatie wilt over een van uw blueprintonderdelen zodat u de inrichting van andere onderdelen kunt voltooien, kunt u een expliciete afhankelijkheid op het ontwerpcanvas tekenen om de inrichting te verdelen zodat het afhankelijke onderdeel niet voortijdig wordt ingericht. Expliciete afhankelijkheden regelen de buildvolgorde van een implementatie en activeren afhankelijke updates tijdens een opschaal- of neerschaalbewerking. Softwareonderdelen moeten in een blueprint worden geordend.

Wanneer u blueprints met meerdere machines en toepassingen ontwerpt, hebt u wellicht eigenschappen van de ene machine nodig om de installatie van een toepassing op een andere machine te voltooien. Als u bijvoorbeeld een webserver bouwt, hebt u wellicht de hostnaam van de databaseserver nodig voordat u de toepassing kunt installeren en databasetabellen kunt concretiseren. Als u een expliciete afhankelijkheid koppelt, begint uw databaseserver met de inrichting wanneer uw webserver klaar is met de inrichting.

Opmerking: Software-onderdelen moeten een geordende afhankelijkheid hebben in de blueprint. Niet-geordende softwareonderdelen kunnen ertoe leiden dat de inrichting van de blueprint mislukt. Als er geen werkelijke geordende afhankelijkheid voor de softwareonderdelen is, kunt u voldoen aan de volgordevereiste voor de blueprint door een 'valse' afhankelijkheid tussen de softwareonderdelen toe te voegen.

Als u een afhankelijkheid wilt toewijzen op uw ontwerpcanvas, tekent u een lijn van het onderdeel van de afhankelijkheid naar het onderdeel waarvan u afhankelijk bent. Wanneer u klaar bent, bevat het onderdeel dat u als tweede wilt bouwen een pijl die naar het onderdeel is gericht dat u als eerste wilt bouwen. In de afbeelding De bouwvolgorde regelen door afhankelijkheden toe te wijzen wordt de afhankelijke machine pas ingericht wanneer de primaire machine is gebouwd. Een andere optie is beide machines zo configureren dat ze tegelijk worden ingericht, maar wel met een afhankelijkheid tussen de softwareonderdelen.

Figuur 1. De bouwvolgorde regelen door afhankelijkheden toe te wijzen

Wijs afhankelijkheden van de bouwvolgorde toe in het ontwerpprogramma voor de blueprint.

Als u blueprints ontwerpt die schaalbaar moeten zijn, doet u er verstandig aan om enkellaagse blueprints te maken die geen andere blueprints hergebruiken. Normaal gesproken worden updateprocedures tijdens schaalbewerking geactiveerd door impliciete afhankelijkheden, zoals afhankelijkheden die u maakt wanneer u een software-eigenschap aan een machine-eigenschap bindt. Impliciete afhankelijkheden in een geneste blueprint activeren echter niet altijd updateprocedures. Als u geneste blueprints in een schaalbare blueprint moet gebruiken, kunt u handmatig afhankelijkheden tekenen tussen onderdelen in uw geneste blueprint om expliciete afhankelijkheden te maken die altijd een update activeren.