Tenantbeheerders configureren tenantinstellingen zoals gebruikersverificatie en beheren gebruikersrollen en bedrijfsgroepen. Systeembeheerder en tenantbeheerders configureren opties zoals e-mailservers voor verwerking van meldingen en de merkvermelding voor de vRealize Automation-console.

De checklist voor het configureren van tenantinstellingen biedt een algemeen overzicht van de vereiste stappen voor de configuratie van de tenantinstellingen.

Tabel 1. Checklist voor het configureren van tenantinstellingen
Taak vRealize Automation Rol Details
Selectievakje Maak lokale gebruikersaccounts en wijs een tenantbeheerder toe. Systeembeheerder Toegang tot de standaardtenant configureren
Selectievakje Configureer Beheer van directory's om het beheer van tenantidentiteiten en de instellingen voor toegangscontrole in te stellen. Tenantbeheerder Configuratieopties kiezen voor Beheer van directory's
Selectievakje Maak bedrijfsgroepen en aangepaste groepen en verleen gebruikers toegangsrechten voor de vRealize Automation-console. Tenantbeheerder Groepen en gebruikersrollen configureren
Selectievakje (Optioneel) Maak extra tenants zodat gebruikers toegang hebben tot de juiste toepassingen en bronnen die zij nodig hebben om hun werkopdrachten te voltooien. Systeembeheerder Aanvullende tenants maken
Selectievakje (Optioneel) Configureer aangepaste merkvermelding op de aanmeld- en toepassingspagina's voor tenants van de vRealize Automation-console.
  • Systeembeheerder
  • Tenantbeheerder
Aangepaste merkvermelding configureren
Selectievakje (Optioneel) Configureer vRealize Automation zodat gebruikers bij specifieke gebeurtenissen een melding ontvangen.
  • Systeembeheerder
  • Tenantbeheerder
Checklist voor meldingen configureren
Selectievakje (Optioneel) Configureer vRealize Orchestrator om ondersteuning te bieden voor XaaS en andere uitbreidbaarheid.
  • Systeembeheerder
  • Tenantbeheerder
vRealize Orchestrator configureren
Selectievakje (Optioneel) Maak een aangepast RDP-protocolbestand (Remote Desktop Protocol) dat IaaS-architecten gebruiken in blueprints voor het configureren van RDP-instellingen. Systeembeheerder Een aangepast RDP-bestand maken ter ondersteuning van RDP-verbindingen voor ingerichte machines
Selectievakje (Optioneel) Definieer datacenterlocaties die door uw materiaalbeheerders en IaaS-architecten kunnen worden gebruikt zodat gebruikers de juiste locatie kunnen selecteren voor het inrichten wanneer ze machines aanvragen. Systeembeheerder

Zie Scenario: datacenterlocaties toevoegen voor interregionale implementaties voor een voorbeeld van het toevoegen van datacenterlocaties.